10 feb. 2020

UTMANINGEN 10 feb - 1 Mos 42

"VARFÖR ÄR NI SÅ RÅDLÖSA?"

Bibelläsning: Första Moseboken 42
Läs bibeltexten här


"När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten, sade han till sina söner: "Varför är ni så rådlösa?"  Och han fortsatte: "Jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss, så att vi överlever och inte dör." (1 Mos 42:1-2 FB)

Det var en fråga om liv och död och alla bröderna var handlingsförlamade och visste ingen råd. Fadern såg situationen klart och sa till sina söner att åka iväg och lösa situationen.

Det berättas att William Booth efter en nattlig resa genom London frågade sin son Bramwell om han visste att det låg hemlösa berusade människor på Londons gator. Bramwell svarade att det visste han. William Booths ord till sonen var då "Gå ut och gör något åt det, då!"

Många kristna och kristna församlingar ser nöden omkring sig. Det är en fråga om liv och död. Kanske inte alltid fysiskt, men andligt. Människor omkring oss går förlorade samtidigt som de kristna är rådlösa och säger "vi kan väl inte göra så mycket åt allt lidande omkring oss".

Men om vi lyssnar noga till Guds röst kanske vi också kan höra "Gå och gör något åt det, då!" Och om vi lyssnar ändå noggrannare kan vi kanske till och med höra vad vi kan göra. Engagera oss i en aktivitet som hjälper andra människor, skänka pengar till dem som gör det eller gå i aktiv förbön för dem som står i frontlinjen.

Då vi frågar Gud sådana frågor får vi ofta ett tydligt svar...

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad vill du Gud att jag ska göra för människor i min närhet?

_________________
Översikt:
- Vers 1-8 
Josefs bröder kommer till Josef för att köpa säd. Josef känner igen sina bröder, men bröderna känner inte igen honom.
- Vers 9-17
Josef anklagar sina bröder och sätter dem i häkte i tre dagar.
- Vers 18-38

Josef behåller Simon i häktet och sänder hem de övriga bröderna med uppdrag att ta med Benjamin tillbaka. Pappa Jakob blir förtvivlad och förstår att han löper risk att missta alla sina söner.

Kommentar:
- Josefs bröder kommer från hungersnöden till Josef för att be om bröd. Josef är en förebild på Messias som ger sitt folk mat (Jfr Jes 55:1)
- Ruben är beredd att offra sina egna söner för att folket ska kunna leva (vers 37), på samma sätt som Fadern sände sin egen son för att ge evigt liv (Joh 3:16)

Till eftertanke:
"Gå och gör något åt det"
- Vad kan jag göra för att ge liv åt människor rent fysiskt?

- Vad kan jag göra för att ge liv åt människor andligt?

Inga kommentarer: