28 feb. 2020

UTMANINGEN 28 feb - 2 Mos 10

BERÄTTA OM HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 10
Läs bibeltexten här


"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses: Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren så att det kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill berätta för andra om vad Jesus gjort för mig
________________
Översikt:
- Vers 1-20
Den åttonde plågan: gräshoppor. Faraos hovmän börjar tappa tålamodet och går till farao och ber honom släppa folket. Farao köpslår med Mose, men vägrar att släppa folket. Då kommer gräshopporna över hela landet...

- Vers 21-29
Den nionde plågan: mörker. I mörkret lovar farao att släppa folket. Då ljuset kommer tillbaka bleknar faraos löfte.


Kommentar:
Faraos tjänare förstår långt innan farao själv att de möter en kraft och en makt som är mycket större än faraos. De säger till farao "hur länge... släpp männen...förstår du inte" (vers 7).

Gräshopporna, den åttonde plågan, får farao att utbrista "Jag har syndat mot Herren er Gud och mot er" (vers 16). Men faraos ånger försvinner lika fort som gräshopporna försvinner.

Till eftertanke:
"Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?"
- Hur skulle ditt vittnesbörd låta?
- På vilket sätt har Gud förvandlat ditt liv?

- Hur mycket betyder Gud för dig?

Inga kommentarer: