1 feb. 2020

Inför söndagen: UPPENBARELSENS LJUS

- kyrkoaretstexter.se -
Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Matt 13:31-33 och Luk 2:22-40 (som läses varje år), Ps 138

Kyndelsmässodagen firas till minne av den dag då Jesus bars fram i templet (Luk 2:22-40). Enligt lagen behövde Josef och Maria gå till templet i Jerusalem för att offra ett lamm eller två duvor för Marias rening. Detta skulle ske 40 dagar efter födseln, se 3 Mos 12:2-8. Eftersom de inte offrar ett lamm förstår vi att Josef och Maria var fattiga, se Luk 1:48.


Läs mer här: https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/3017781841579783/?type=3&theater

Inga kommentarer: