12 feb. 2020

Inga riktlinjer om yoga i Svenska kyrkan

 

- Världen idag -
Zenmeditation, qigong, yoga och hinduisk bön. Det är exempel på vad som utövas i flera av Svenska kyrkans församlingar, något som möter hård kritik. Men det saknas uttalanden från kyrkans ledning hur man ska se på yoga i kyrkan. Det är upp till lokala företrädare att tolka kyrkoordningens ord om att inte kränka ”kyrkorummets helgd”. 

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/inga-riktlinjer-om-yoga-i-svenska-kyrkan/reptbf!OiCAwFOE699B9Ud2cMelkw/

 

Inga kommentarer: