8 feb. 2020

UTMANINGEN 8 feb - 1 Mos 40

MEN HERREN HADE INTE GLÖMT

Bibelläsning: Första Moseboken
Läs bibeltexten här


"Men överhovmästaren kom inte ihåg Josef utan glömde honom" (1 Mos 40:23 FB)

Josef var en drömmare. Han drömde om ett liv i framgång. Men det såg inte alltid så bra ut. Hans bröder var avundsjuka på honom och kastade honom i en torr brunn för att dö. Josef måste känt sig ensam och övergiven i brunnen. Sedan kom bröderna på att de kunde tjäna pengar på Josef, så de sålde honom som slav till handelsresande som råkade passera brunnen.

Josef var inte gammal då han fick följa med de handelsresande till Egypten där han blev såld vidare till Potifar. Ensam, övergiven och bortglömd.

Senare blev han oskyldigt anklagad och kastad i fängelse. Oskyldig, ensam, övergiven och bortglömd.

I fängelset uttydde Josef en dröm som en medfånge hade haft. Medfången var högt uppsatt hos Farao. Uttydningen var att medfången skulle bli fri om tre dagar och få tillbaka sin höga ställning hos Farao. Det skedde och innan medfången lämnade fängelset bad Josef honom att lägg ett gott ord för Josef hos Farao (vers 14). Men då medfången kom tillbaka till Farao glömde han bort Josef. Josef var ensam, övergiven och bortglömd i fängelset.

MEN GUD HADE INTE GLÖMT!

Kanske har också du känt dig ensam, övergiven och bortglömd. Då ska du veta att det finns en som ser dig och han har inte glömt bort dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Men Gud har inte glömt mig.
_________________
Översikt:- Vers 1-4  
Josef får sällskap i fängelset av Faraos munskänk och bagare.
- Vers 5-19
Både munskänken och bagaren har samma natt varsin dröm som Josef tyder. Josef talar om för munskänken att han ska bli fri om tre dagar och få tillbaka sin ställning som munskänk. Josefs tydning av bagarens dröm är att han ska hämtas ur fängelset om tre dagar och hängas upp på en påle. Josef ber dem att lägga ett gott ord om honom inför Farao:
- Vers 20-23
På den tredje dagen sker det som Josef förutsagt. Munskänken får komma tillbaka inför Farao, medan bagaren dödas. Men munskänken tänkte inte på Josef utan glömde bort honom.

Kommentar:
Drömmar framställs ofta i Bibeln som ett sätt Gud uppenbarar sig.
- Josef hade själv tidigare haft drömmar som uppenbarade framtiden (1 Mos 37:5ff).
- Josefs far Jakob hade också Gudsmöte i form av dröm (1 Mos 28:12ff)
- Också i Nya Testamentet uppenbarar sig Gud i en dröm för Josef, Marias man (Matt 1:30ff)
- Vid andeutgjutelsen på pingstdagen predikar Petrus från Joels bok och förkunnar att Gud ska meddela sig med sitt folk genom profetiska budskap, syner och drömmar (Apg 2:17)

Till eftertanke:
- Har du själv upplevt sammanhang där Gud talat genom syner, profetior eller drömmar? Kan du ge exempel sådana situationer?
- På vilka sätt upplever du oftast att Gud talar till dig?

Inga kommentarer: