7 feb. 2020

UTMANINGEN 7 feb - 1 Mos 39

EN LEDARE MED INTEGRITET

Bibelläsning: Första Moseboken 39
Läs bibeltexten här

"Herren var med Josef och allt lyckades väl för honom. Han var i sin egyptiske herres hus, och hans herre såg att Herren var med honom, ty allt som han gjorde lyckades väl." (1 Mos 39:2-3 FB)

Josef hade mognat till ledare. Han blev snabbt satt till ledare för allt i Potifars hus. Senare, då han blev kastad i fängelse, fick han snart ansvar för det mesta i fängelset.

Orsaken att han blev kastad i fängelse var att han inte var villig att kompromissa med sin övertygelse om vad som var rätt. (vers 10).

Många människor har fått betala ett högt pris för att inte kompromissa med sanningen. Josef blev kastad i fängelse. Men det kommer till slut att löna sig att göra det som är rätt. Josef fick erfara det, och många med honom.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det med min integritet?
___________________
Översikt:
- Vers 1-6
Ismaeliterna, som också de hade Abraham  som stamfader; sålde Josef vidare till Egyptern Potifar. Josef fick efterhand ansvaret för allt i Potifars hus. Och Gud välsignade Potifars hus på grund av Josefs ledarskap.
- Vers 7-20 

Potifars hustru började intressera sig för Josef och ville ligga med honom. Vid ett tillfälle då hon ville ligga med Josef, sprang Josef därifrån och Potifars hustru höll kvar hans mantel. Hon anklagade sedan Josef för att han försökt ligga med henne och Josef blev kastad i fängelse.
- Vers 21-23
I fängelset fick Josef efterhand fängelsechefens förtroende och fick ansvar för "allt som skulle göras där". Och "Herren lät honom lyckas i allt han företog sig".


Kommentar:
Josef är på många sätt en förebild på Jesus:
1/ Älskad av sin far
"Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje." (Matt 3:17)
2/ Avvisad av sina egna."Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom."
(Joh 1:11)

3/ Hans egna planerade att ta hans liv
"Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom". (Mark 14:1)
4/ Han förlåter dem som ville döda honom
"Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." (Luk 23:34)
5/ Blev en välsignelse för de sina 
"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!" (Ef 1:3)

Till eftertanke:
- Kan du finna några fler exempel på att Josef är en förebild till Jesus? Vilka?
- Har du upptäckt några exempel där Josef absolut inte är en förebild till Jesus? Vilka?

Inga kommentarer: