12 feb. 2020

UTMANINGEN 12 feb - 1 Mos 44

LIDA I NÅGON ANNANS STÄLLE

Bibelläsning: Första Moseboken 44
Läs bibeltexten här

 
"Låt därför din tjänare stanna kvar hos min herre som slav i pojkens ställe, men låt honom fara hem med sina bröder." (1 Mos 44:33 FB)

Josefs silverbägare hade hittats hos den yngste av Jakobs söner, Benjamin. Josefs dom var att Benjamin skulle stanna kvar i Egpten som slav, medan de andra bröderna kunde återvända hem till Jakob.

Då träder Juda fram och erbjuder sig att själv bli slav om Benjamin får resa hem. Det hade tydligen hänt något med Juda genom åren. Ett antal år tidigare hade han själv varit med om att sälja sin lillebror Josef som slav. Nu var han villig att ta någon annans straff på sig.

Juda är här en förebild på Jesus, som var villig att ge sitt liv för att jag skulle få leva.

Även om jag kanske inte bokstavligt talat kan ta någon annans straff på mig, är jag villig att ikläda mig någon annans lidande för att lätta hans bördor?

- Mannakorn att tugga på under dagen: Att bära någon annans lidande.

__________________

Översikt:
- Vers 1-17
Då bröderna ska resa tillbaka hem placerar Josefs förvaltare Josefs silverbägare i Benjamins säck. Då detta upptäcks blir bröderna tillfångatagna och förs tillbaka till Josef.
- Vers 18-34
Juda ber att få ta Benjamins straff och bli slav hos Josef.


Kommentar:
Här ställer Josef brödernas karaktär på prov (vers 12). Josefs bröder hade tidigare sålt faderns älsklingsson Josef. Skulle bröderna göra samma sak igen? Lämna faderns nuvarande älsklingsson Benjamin som slav i Egypten, medan de övriga bröderna kunde resa hem med mat till sig själva och sina familjer?

Då träder Juda fram och ger sig själv som slav om bara Benjamin får resa hem till fadern, Jakob. Den som tidigare offrat sin bror är nu villig att offra sig själv för att rädda sin bror.

Till eftertanke:
- I vilken utsträckning är jag villig att ikläda mig någon annans lidande för att lätta hans bördor? 
- I den första församlingen var det ingen främmande tanke att offra sig för någon annan: "Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna." (1 Joh 3:16).
Hur reagerar du inför ett sådant bibelord?


Inga kommentarer: