7 feb. 2020

Du är kallad att segra

Veckans predikan från församlingen Källporten

Du är inte kallad till att besegras av dina svårigheter, utan till att vinna seger
Gud har tänkt att du ska vinna seger. Oavsett vilka svårigheter du står i så är Guds plan att du ska komma igenom.

”Du vet inte vilka svåra problem jag har” kanske du säger. Nej, och du vet inte vilka problem jag har. Men jag vet hur GUD ser på saken.

Jer 29:11 (Svenska Kärnbibeln) Jag vet vilka tankar (planer, syften) jag har för er, säger Herren: Jag vill ge er frid (välsigna er på alla områden), jag vill inte skada er. Jag vill ge er en framtid fylld av hopp.

Förutsättningar för att vinna seger
För att vinna seger behöver vi:
• Ta emot Jesus
• Veta att vi är älskade
• Veta att vi är burna i Guds hand
• Inse att vi är i krig
• Avslöja fienden bakom svårigheterna
• Känna till den helige Andes kraft inom oss
• Känna till vilken auktoritet vi har fått
• Använda auktoriteten
• Agera i tro


Läs mer här:  https://kellporten.wordpress.com/2020/02/04/veckans-predikan-du-ar-kallad-att-segra/#more-30097

Inga kommentarer: