26 mars 2020

Bibelskolan Gamla Testamentet del 12: FÅNGENSKAPEN I BABYLON


Kapitel 12 – Fångenskapen i Babylon

Innehåll
År


586
Fångenskapen börjar
Hesekiel och Daniel i Babylon
Dan 1:1-7
Hes 1:1
539
Första vågen av hemvändande
Serubabel, Haggai, Sakarja
Esra 1:1-4
515
Templet invigs

459
Andra vågen av hemvändande
Esra återaktualiserar Lagboken
Esra 7:14
445
Tredje vågen av hemvändande
Nehemja och Esra
Återuppbygger staden och stadsmuren
Förnyelse av gudsrelationen
Neh 2:1-10

Fångenskapen
Då Jerusalem föll 586 f.Kr. fördes en stor del av befolkningen bort till Babylon. Men fångenskapen i Babylon var inte som fångenskapen i Egypten, där folket levde som slavar. I Babylon hade judarna rörelsefrihet och frihet att bo och arbeta efter eget val. Men längtan efter Kanaan, Jerusalem och Templet var stor.

Folket upplevde en stor sorg och kände sig religiöst vilsna då man inte längre kunde offra och tillbe i Templet:
Vid Babylons floder satt vi och grät, när vi tänkte på Sion….hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land?”  (Psalm 137:1+4)

Maktskifte i Babylon
Fångenskapen i Babylon varade inte så länge. Ca 50 år efter att fångenskapen hade börjat hade den babyloniske kungen ett gästabud och då såg han en handskrift på väggen: ”
Skriften lyder: Mene mene tekel u-farsin. Och så skall orden tydas: Mene – Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel – du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Peres – ditt rike har delats och givits åt meder och perser.” (Dan 5:26-28). Samma natt förr Babylon i för Perserna.

Perserna hade en annan ockupationspolitik än babylonierna. I stället för att använda energi på att behålla folken i fångenskap, lät man folken bo i sina egna länder och hålla på med sin egen religion. På det sättet var de ockuperade folken relativt tillfreds med tillvaron och skapade inte en massa problem för ockupationsmakten. Detta resulterade i att judarna kunde börja återvända till sitt land. Det hände i tre olika perioder.
Den första vågen av hemvändande (539 f.Kr.)
    Kungen i Persian, Kyros, kungjorde att alla israeliterna fick lov att vända tillbaka för att bygga upp Templet i Jerusalem (Esra 1:1-4). Serubabel, en ättling till David och sonson till kung Jojakin, blev ledaren för denna grupp.
     Så snart de kom tillbaka till Jerusalem började de bygga upp altaret och lägga grunden till Guds hus. Men samaritanerna, som inte fick vara med om återuppbyggnaden, motarbetade arbetet och arbetet på Templet avbröts under några år.
    Men profeterna Haggai och Sakarja inspirerade folket att på nytt sätta igång med återuppbyggnaden av Templet.
Läs Hagg 2:4-5 och Sak 4:6-9
    Templet blev invigt år 515, ungefär sjuttio år efter att det tidigare Templet blev förstört.
    Men många av judarna vände inte tillbaka omedelbart, och i Esters bok finner vi berättelsen om hur drottning Ester räddar judarna från ett försök till jude-utrotelse i Perserriket. Till minne av detta började judarna att fira Purim-festen.
Den andra vågen av hemvändande (459 f.Kr.)
    Esra var ledaren för den andra vågen av hemvändande judar. Han sändes till Jerusalem av perserkungen Artaxerxes med uppgift att förkunna Guds lag skipa tätt i landet (Esra 7).

Den tredje vågen av hemvändande (445 f.Kr.)
    Nehemja var munskänk hos kungen i Persien. Då Artaxerxes såg hur Nehemja sörjde över förhållandena i Jerusalem, fick Nehemja lov att vända hem för att bygga upp stadsmuren (Neh 2).
    Då Nehemja, tillsammans med folket som följde med honom, hade kommit fram till Jerusalem och började bygga upp stadsmuren, mötte de starkt motstånd. De fick arbeta med den ena handen och hålla i vapnet med den andra (Neh 4:17). Nehemja uppmuntrade folket att fortsätta och sa: ”Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.” (Neh 8:10). Esra spelade också en viktig roll i den andliga förnyelsen som folket upplevde under denna tid.
Neh 12:27-47

Frågor för självstudium, samtal och fördjupning
1/ Israels historia speglas ofta i poetisk form i Psaltaren i Bibeln.
    -Läs Psalm 137 om den stora förtvivlan folket upplevde i fångenskapen
    -Läs Psalm 126 om den gränslösa glädjen då de fick lov att återvända hem
2/ Israel upplevde en andlig förnyelsestid i förbindelse med återuppbyggnaden av Templet och av Jerusalem. Det var tydligt att Gud gjorde något nytt. Men alla var inte lika begeistrade. Man upplevde också något av den spänning och konflikt som kommer då det är väckelse. Några är för väckelsen och några är emot. Läs om situationen i Esra 3:10-13 och jämför med andra väckelser som du känner till:
               -Reformationen
               -Frälsningsarméns början
               -Pingstväckelsen
               -Den karismatiska väckelsen

Inga kommentarer: