20 mars 2020

UTMANINGEN 20 mars - 2 Mos 32


DÅ GUD INTE UPPFÖR SIG SOM JAG VILL

Bibelläsning: Andra Moseboken 32

Läs bibeltexten här

"När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte." (2 Mos 32:1 FB)

Folket tyckte att det dröjde för länge. Gud uppförde sig inte som man tyckte han borde uppföra sig. Därför går man över till en annan Gud. 

Detta är en ofta förekommande inställning idag. Människor läser Bibeln och tycker att Gud skulle gjort saker på ett annat sätt eller att Gud borde ha en annan uppfattning än den han har. Många omdefinierar då Gud och säger "sådan är inte ´Min Gud´ ".  Då man gör detta gör man sig sin egen avgud. En egen gud som alltid har samma uppfattning och värderingar som jag har.

Detta var en allvarlig synd i Guds ögon och Mose går i förbön för folket. Inte en förbön på långt avstånd. Han går in och tar folkets plats i sin förbön och säger: "O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i." (vers 31-32)

Detta är verklig förbön: Moses, på samma sätt som Jesus, är beredd att ta folkets synd och straff på sig.
 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Herre visa mig vilka "avgudar" som jag har och som hindrar mig att tjäna dig helhjärtat.
___________________
Innehåll::
Moses går upp på berget för att ta emot lagtavlorna. Under tiden tillverkar folket en avgud i form av en guldkalv och tillber den. Gud blir vred och vill förgöra folket, men Mose går i förbön för folket och Herren hör hans bön.

Kommentar:
"När folket såg att det dröjde..."(vers 1). De hade förväntat att Mose skulle komma tillbaka tidigare efter sitt möte med Gud. Men det de förväntade hände inte och de tog saken i egna händer.


Istället för att vänta byggde de en egen Gud som var mer påtaglig och började tillbe den. De lämnade den väg som Gud befallt dem att gå (vers 8).

Gud har skapat människan med en längtan att lära känna Gud. I alla tider och kulturer har människan haft en längtan, ett behov, av en gud. Om man inte känner Gud så skapar man sig en gud av en rot, en sten eller vad som helst.  Då folket i öknen plötsligt upplever att Gud inte är tillgänglig, blir den första åtgärden att skaffa sig en annan gud. Behovet finns i alla människor. Det är Gud själv som lagt ned behovet i människan.

Till eftertanke:
- Kan det vara så med oss också idag? Har vi lätt att börja tillbe det som människor producerat istället för att "vänta på Gud"? Ge exempel på att vi tillber det människoproducerade i stället för att tillbe Gud?

Moses gick i självutgivande förbön för folket som hade vänt Gud ryggen. 
- Hur engagerad är jag i min förbön?

Inga kommentarer: