22 mars 2020

Psalm 17: ÖGONKONTAKTBibelläsning: Psalm 17
"Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet, jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (Ps 17:15 FB)

Psalm 17 är ett rop på hjälp från Gud för den som är oskyldigt förföljd. Psalmen är en bön om beskydd mot alla förföljare som vill skada, ett rop till Gud att Han ska höra: "Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!" (vers 6)

Det enda som kan ge tröst i situationen är att han får se Guds ansikte, en visshet om att Gud finns hos honom, att han får ögonkontakt med Gud.

Det lilla spädbarnet söker ständigt ögonkontakt med sin förälder. Ögonkontakten är nödvändig för att barnet ska uppleva trygghet i tillvaron.

Ögonkontakten med Gud och vetskapen om Guds närvaro fyller psalmisten med tillförsikt: "jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (vers 15)


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herren ser. 

Inga kommentarer: