23 mars 2020

Dagens andakt 23 nars”Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? (Matt 7:9-11)

Dagens bibelord talar om det orimliga i att en förälder skulle vilja det onda för sitt barn. Ändå vet vi att så länge vi lever i en ofullkomlig värld, händer det att barnen inte får den omvårdnad det behöver. Ett barn behöver näring både till sin yttre och till sin inre människa. Att barnet behöver näring till det yttre är självklart. Men undersökningar har visat att ett barn som isoleras från mänsklig gemenskap under den första tiden, inte överlever. Barnet har behov också av inre näring.
 Gud min himmelske far ger sina barn både andlig och lekamlig näring. Han ser till att mina fysiska behov av mat, värme, kläder, sömn etc. blir tillgodosedda. Men han ser också till att själen får det den behöver. ”Han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda” (Ps 107:9 LB). Mina tankar, mina känslor och min vilja får näring genom Guds ”goda” – det allra bästa.
BÖN
Tack herre för att du förser dina barn med det som är gott. Tack att du vill ge mig näring idag både till min yttre och till min inre människa.

Inga kommentarer: