20 mars 2020

Dagens andakt 20 mars”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.(Jer 29:11)

Dagens bibelord är en av mina favoriter, eftersom det handlar om att Gud faktiskt vet vad han gör och att han tänker gott för min framtid. I en tidigare översättning av Bibeln stod det ”jag vet väl vilka tankar jag har med er”. Det där lilla ordet ”väl” var viktigt för mig, för det underströk att Gud är noggrann i sin planering för mig. Saker händer inte av en slump, när Gud är vår far.
Som förälder är jag intresserad av att se utvecklingen och framgång i barnens liv. Det skulle vara tragiskt om mina barn fortsatte att bete sig som treåringar när de är vuxna män. På samma sätt vill Gud se utveckling och framsteg i mitt liv. Som far vill han att det ska gå bra för mig och jag tror att han är stolt när jag lyckas. Han vill att jag ska använda de gåvor han gett mig på ett sätt som leder till något gott, både på kort och på lång sikt.
BÖN
Herre tack för att du alltid vill mitt bästa. Tack för att din plan för mitt liv handlar om välgång, framtid och hopp.

Inga kommentarer: