28 mars 2020

UTMANINGEN 28 mars - 3 Mos 1

HERREN TALAR TILL DIG

Bibelläsning: Tredje Moseboken 1
Läs bibeltexten här

"HERREN kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet."  (3 Mos 1:1 FB)

Det finns skillnader mellan det Gamla och det Nya Testamentet. I det Gamla Testamentet talar Gud med utvalda personer och det är utvalda personer som blir utrustade med den Helige Ande.

Så är det inte i det Nya Testamentet. Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17). Gud talar till alla dem som tillhör honom "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig" (Joh 10:27).

Herren kallade på Moses och talade till honom. Gud kallar på dig och talar till dig.

Vad Gud talade till Moses kan du läsa i detta kapitlet från Tredje Moseboken. Vad Gud säger till dig kan du höra i din ande "Den som har öron må höra vad Anden säger..."

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Gud till mig idag? 

_________________
Innehåll:
- Vers 1-9
Lagen om brännoffer från nötboskapen
- Vers 10-13
Lagen om brännoffer från småboskapen
- Vers 14-17
Lagen om brännoffer av fåglar

Kommentar:
Här börjar en ny period i Israels historia. Andra Moseboken slutar med att Tabernaklet är färdigbyggt. Nu börjar undervisningen om hur folket skulle tillbe Gud. Vid Sinai talade Gud till folket från berget, nu bor han mitt ibland sitt folk i det allra heligaste i Tabernaklet.

Brännoffer offrades för försoning för synd, rening och överlåtelse. Offret kunde bestå av tjur, får, get eller duvor beroende av ekonomisk förmåga.

Då Jesus bars fram i Templet offrades två duvor, vilket tyder på att Jesu föräldrar inte var alltför välbeställda.

Till eftertanke:
Tredje Moseboken börjar med att Gud talar till Moses från Uppenbarelsetältet.
- Hur har du upplevt att Gud talat till dig?

Inga kommentarer: