24 mars 2020

Dagens andakt 24 mars”Han bredde ut ett moln till skydd och sände en eld att lysa om natten.” (Ps 105:39)

En far skyddar instinktivt sitt barn för faror och vi får lita på att Gud vår far alltid kommer att skydda oss. När jag vaknar mitt i natten och fruktan kommer över mig, får jag finna vila i hans beskydd. Jag får påminna mig själv om att Gud min far är där och att han bor i mig genom sin helige Ande. Så länge jag förblir i honom är jag trygg.
Gud, min far vet alltid var jag befinner mig. Han varnar mig och kommer och hämtar mig om jag har gått fel. Han vill också försvara mig om jag själv eller omständigheterna satt mig i en situation som jag inte klarar av. I Ordspråksboken står det att ”Fruktan för människor blir en snara, men den som litar på Herren får skydd” (Ords 29:25).
BÖN
Tack Fader för att du beskyddar dina barn. Tack för att jag som ditt barn får överlåta varje bekymmer i dina händer och lita på att du kommer att handla.

Inga kommentarer: