23 mars 2020

UTMANINGEN 23 mars - 2 Mos 36

ÖVERFLÖDETS GUD 

Bibelläsning: Andra Moseboken 36
Läs bibeltexten här


"Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja mer än nog" (2 Mos 36:7 FB)

Förra kapitlet handlade om insamlingen till Guds hus. I detta kapitel får vi reda på insamlingsresultatet (vers 5, 6 och 7). Man fick mycket mer än man behövde. Herren välsignade givandet med sitt överflöd.

Det är vad som händer i församlingen då alla blir besjälade av villigheten att ge. De som var konstnärligt begåvade gav sina händer till Guds verk. De som hade materiella resurser gav av dessa till Guds verk.

Guds tanke med församlingen är ett överflöd av Andens gåvor, våra naturliga gåvor och ett överflöd av välsignelser.
Då vi börjar ge händer det något med oss själva, och med hela församlingen.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att frikostigt dela med mig av alla de gåvor du har välsignat mig med. Naturliga gåvor, nådegåvor, tjänstegåvor och materiella gåvor.
_____________________
Innehåll:
- Vers 1-7
Folkets rikliga gåvor
- Vers 8-38
Detaljerade anvisningar om hur Tabernaklet skulle tillverkas.Kommentar:   Givmildheten var stor. Jag har aldrig upplevt att församlingsledningen har uppmanat medlemmarna att sluta ge, för att man redan samlat in allt man behövde.
   Men jag har många gånger upplevt att människors hjärtan öppnar sig för att ge då man upplever Guds närvaro på ett starkt sätt.   Gud är överflödets Gud. Då en liten pojke i Nya Testamentet gav sin egen matsäck, välsignade Jesus matsäcken så att maten räckte till fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Det blev till och med tolv korgar fulla kvar, då alla blivit mätta! (Matt 14:13-21)

Till eftertanke:

För dem som skulle arbeta med Tabernaklet behövdes det tre kvalifikationer:
Insikt (vers 1), kunskap och kreativitet
Förmåga (vers 1), det var inte nog med kunskap och kreativitet, de måste också ha förmåga, skicklighet i det praktiska arbetet.De måste uppleva en kallelse att gå in i det arbetet (vers 2)
Hur är det med mig?
- Inom vilka områden har jag insikt?
- Inom vilka områden har jag förmåga?
- Inom vilka områden upplever jag en kallelse?

Inga kommentarer: