22 mars 2020

UTMANINGEN 22 mars - 2 Mos 34 + 35

STRÅLANDE ANSIKTEN - 2 Mos 34

Bibelläsning: Andra Moseboken 24
Läs bibeltexten här


"När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade." (2 Mos 34:29-30 FB)

När Moses kom ned från berget strålade hans ansikte. Hans ansikte hade fått en ny strålglans - därför att han varit tillsammans med Gud.


Paulus hänvisar till denna händelse då han talar om den förvandling som också sker med oss då vi umgås med Herren:
"Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:16-18 FB)

Den som umgås med Gud, blir förvandlad mer och mer till Guds härlighet.


Då jag var ung sjöng man ofta kören: "Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig. All den kärlek och renhet som finns i dig. Rena mig med ditt blod, gör mig helig och god, så din bild kan framträda alltmer i mig."


Även om orden kan kännas ålderdomliga idag, finns i kören en genuin bön om renhet och förvandling som väl behöver bes även idag.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"De som ser upp till honom
 strålar av fröjd" (Ps 34:6 FB)
________________
Översikt:- Vers 1-28
Mose går upp på berget igen för att ta emot nya stentavlor.
- Vers 29-35
Strålglansen från Mose ansikte


Kommentar:
Moses gick upp på berget och var där tillsammans med Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Där skrev Herren för andra gången de tio budorden på stentavlorna som Moses tagit med sig upp (vers 28).


Då nu folket ska komma in i ett nytt land kommer de att möta andra folk som tillber andra gudar. Guds främsta varning till sitt folk är då att inte tillbe de gudarna:
- "Du ska inte tillbe någon annan gud" (vers 14).

- "Du ska inte göra några gjutna gudar åt dig" (vers17).

Men Herren kommer även med ännu en förmaning som hänger ihop den de första varningen:
-"Ta dig tillvara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer" (vers 12). Varningen ges för att förbundet med andra folk kommer att fresta folket att börja tillbe andra gudar. Deras söner skulle gifta sig med döttrarna från andra folk och döttrarna kommer att förleda sönerna att hålla sig till deras gudar (vers 16)


Till eftertanke:
Paulus använder bilden med slöjan framför ansiktet i 2 Kor 3:16-18. Läs texten.
- Försök förklara vad det innebär att "skåda Herrens härlighet"?

- Vad ska vi göra för att "förvandlas till en och samma bild"?
________________


                              OFFERVILLIGHET - 2 Mos 35

Bibelläsning: Andra Moseboken 35
Läs bibeltexten här


”Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga offergåva åt  Herren”  (2 Mos 35:29 FB)
Kapitlet handlar om hur Israels folk villigt bar fram av sina ägodelar det som behövdes för att fullgöra Guds verk. Folket demonstrerar en stor offervillighet.
På samma sätt bygger församlingens verksamhet idag på att det finns människor med ett villigt hjärta som bär fram sina gåvor av allt det som Herren har välsignat dem med.
Men offervillighet handlar inte bara om materiella gåvor. Hur mycket är jag vill att offra för Guds rike av mig själv, min tid, min energi?
- Mannakorn att tugga på under dagen: Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.
_______________
Innehåll:
Påminnelse om sabbatsbudet. Folkets gåvor både i arbete (konstskicklighetens gåva, vers 10) och i pengar (vers 24)


Kommentar:
För allt arbete för att bygga tabernaklet behövdes det yrkesskickliga människor. Det handlade om snideriarbeten, konstvävnader och brokiga vävnader (vers 35). Arbete i guld, silver, koppar, sten och trä (vers 32-33).

Men det räckte inte med mänsklighet för att bygga Guds Tabernakel. Gud fyllde konstnärerna med Guds Ande och vishet (vers 31).

Så är det också med Guds församling idag. Det räcker inte med mänskliga kunskaper och talanger även om de är viktiga. För arbetet i Guds församling behövs den Helige Andes kraft och vishet. Jämför i Nya Testamentet då man tillsätter socialarbetare i församlingen. Socialarbetare måste naturligtvis ha speciella egenskaper för att kunna vara socialarbetare. Men det räckte. De måste vara "fyllda av Ande och vishet" (Apg 6:3).

Till eftertanke:
Hur är det i Guds församling idag? Ser vi bara till mänskliga egenskaper då vi tillsätter frivilliga och anställda, eller ser vi i lika hög grad till deras gudsrelation och gudsberoende?


Dagens "Manna" är: Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.
- Vad tänker du om det? 

Inga kommentarer: