20 mars 2020

Stanley Sjöberg om boken "Guds General" (Collier)

40:- (82:- inklusive porto i Sverige) 297 sidor(Bok med porto till Norge 104 NOK)
Maila till info@rupeba.se och beställ boken

Stanley Sjöberg skriver:
Jag fick boken "Guds General" av min far. Det var hans testamente till mig, eftersom han visste att han var döende. Han hade läst den och strukit under med rödpenna, sida efter sida. "Läs det här!", "Observera!" Det var dubbla understrykningar och uppmaningar att följa William Booths exempel.

Jag hade nyligen installerats som pastor och vice föreståndare i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Tidningarna skrev att jag förväntades följa Lewi Pethrus i det som kännetecknade hans ledarskap. Boken om William Booth kom att påverka mig mycket och har varit vägledande för mig i flera avseenden.

I boken berättas om att under en intensiv fyraårsperiod på 1880-talet kom 250.000 människor fram till botbänken i Frälsningsarméns möten och tog emot frälsning. Hela London påverkades, och det ledde till upprättelse bland dem i samhället som var mest utslagna på grund av alkoholmissbruk och prostitution, men också till befrielse för barn som tvingades arbeta under fasansfulla förhållanden i fabriker, framför allt i tändsticksindustrin. 

William Booth och hans son Bramwell, tillsammans med chefredaktören för en av de stora dagstidningarna i London, väckte opinion mot människohandel, trafficking, då de avslöjade hur unga flickor såldes som sexslavar till länderna på kontinenten. Frälsningsarmén ordnade demonstrationer och namninsamlingar som till slut tvingade fram en förändrad lagstiftning.

Senare har jag läst om hur det var Frälsningsarméns erfarenheter som motiverade till bön och gav inspiration till väckelsen i Wales med Evan Roberts och den väckelserörelse som idag sprids över världen som en karismatisk förnyelse av de andliga nådegåvorna.

Efter William Booths död, berättas det om hur en ung man böjde sina knän intill kistan där generalens kropp var lagd. Hans bön var: "Gud gör det igen".

Stanley Sjöberg
pastor, pingströrelsen

Inga kommentarer: