25 mars 2020

UTMANINGEN 25 mars - 2 Mos 38

OFFERALTARET

Bibelläsning: Andra Moseboken 38
Läs bibeltexten här

Han gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var liksidigt, fem alnar långt och fem alnar brett, och fyrkantigt och tre alnar högt.”  (2 Mos 38:1 FB)

Här ges en utförlig beskrivning om hur brännofferaltaret skulle utformas. Vid altaret offrade man djur för olika ändamål.

Genom Jesus avskaffas den gammaltestamentliga offerkulten. Jesus offrade sig själv ”en gång för alla” genom att ge evig återlösning med sitt eget blod (Hebr 9:12).

I romarbrevet uppmanas även vi att offra. Det vi ska offra är oss själva som ”ett levande och heligt offer som behagar Gud” (Rom 12:1). Det gör vi då vi överlåter våra liv i Guds händer och ställer oss till förfogande för Guds vilja. Det kan gälla en överlåtelse för hela livet, men framför allt är det  en överlåtelse som måste göras och levas dagligen.
Då jag blir en kristen bekänner jag Jesus som Herre (Rom 10:9). Att göra Jesus till Herre betyder att det är han som bestämmer i mitt liv. Det är att överlåta sig till Herren. Men det är en sak att säga det och en annan att leva det.
- Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre i mitt liv.
__________________
Översikt: 
- Vers 1-8
Beskrivning av brännofferaltaret och av karet av koppar
- Vers 9-20
Beskrivning av förgården
- Vers 21-31
Redovisning av materialet som använts

Kommentar:
På förgården fanns Brännofferaltaret och karet av koppar. På brännofferaltaret offrades olika slags djuroffer och i karet av koppar fanns det vatten. Prästerna skulle rena sig med vattnet både då de var på väg inåt tältet för att möta Herren och då de var på väg utåt för att möta folket.

Till eftertanke:
"Att göra Jesus till Herre betyder att det är han som bestämmer i mitt liv"
- Vad får det för konsekvenser i mitt liv? 

I Tabernaklet var det karet av koppar som var platsen för reningen.
- Vilken plats har den invärtes reningen i mitt liv?

Inga kommentarer: