24 mars 2020

Korset under attack i västvärldens kyrka

- Stefan Swärd i Världen idag -
Att korsfästa en person var det värsta formen av dödsstraff som den romerska makten förfogade över. Det var denna död som vår herre och frälsare Jesus Kristus fick utstå. I Nya testamentet målas korset ut som avgörande för vår frälsning. Det var på korset som Gud visade oss sin fullkomliga kärlek.

Paulus sammanfattar korsets betydelse i Rom. 5:8–10: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?
Korset är alltså helt avgörande för vår frälsning. Vi blev försonade med Gud genom hans Sons död. Vi har förklarats rättfärdiga genom Jesu blod som utgöts på korset. Kristus vann seger på korset. Han besegrade fördärvsmakterna. Djävulen besegrades på korset, därför att grunden för hans makt är människans synd. Han är åklagaren, och när Kristus har burit våra synder på korset finns det inte längre något att anklaga oss för.
Vi har blivit frikända på grund av korset. Kristus betalade syndens skuld, den skuld vi hade inför Gud. Kristus betalade lösensumman på korset för att vi skulle friköpas från syndens slaveri. Kristus tog på sig vår förbannelse för att vi skulle få hans välsignelse. Kristus bar också syndens konsekvenser på korset, framför allt döden.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/korset-under-attack-i-vastvarldens-kyrka/reptaA!1qXbTf7oPiiZ1BUQWslGOg/

Inga kommentarer: