8 mars 2020

Tidig söndagsmorgon den 8 februari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Ännu en vecka börjar närma sig sitt slut. En vecka med några lediga dagar och med mer tid än vanligt att läsa och skriva.

Jag har till och med haft tid att läsa en icke-kristen bok. Konstigt uttryck förresten. Hur blir en bok kristen? Då jag fyllde år i november fick jag Jan Guillous senaste bok. Nu fick jag äntligen tid att läsa den. Konstigt uttryck det också. Får man verkligen tid att göra saker? Om någon ber dig göra något och du sedan inte får det gjort inom rimlig tid säger du kanske "Jag har inte fått tid till det ännu". Men det betyder egentligen att du använde din tid till saker som du tyckte var viktigare än det någon bad dig göra. Men det säger vi ju inte, och det kanske är lika bra det.

Förutom det håller jag på att läsa om Brengles bok, Själavinnarens hemlighet och Francis Chans bok, Avskaffat helvete.

Jag har också skrivit en mini-serie under veckan med temat "Vart är vi på väg?"
De inläggen las ut måndag, onsdag och fredag om du inte har "fått tid" att läsa dem ännu.

Sedan håller jag, som bekant, på att läsa Andra Moseboken varje dag. Inlägg som jag sedan publicerar och skickar ut till alla som vill. Folk frågar "hur orkar du hålla på att skriva tankar omkring dagens kapitel varenda dag, dag efter dag", eller snarare natt efter natt. Mitt svar är: "Det är inget ork. Jag älskar det!!!" Det är oftast dagens mest givande timme då jag får sätta mig ned och dyka lite djupare i ett kapitel från Bibeln. Jag säger det igen: "Jag älskar det".

Förra söndagen skrev jag några kommentarer från Brengles bok, Själavinnarens hemlighet (Se bilden). Det första kapitlet handlade om Själavinnarens personliga erfarenhet och betonade vikten av dopet med Den helige Ande.

Längre fram i boken skriver Brengle om bönens betydelse för själavinnaren. Han skriver: "Det säges om Jesus, att ´när han hade skilt folket ifrån sig, gick han upp på berget för att bedja´. Han tillbringade natten i bön till sin Fader. En sådan bönenatt åtföljdes av mäktiga gärningar". Sedan fortsätter Brengle med några punkter som är viktiga för själavinnarens böneliv.

1/ Själavinnaren måste be mycket i det fördolda, han måste vara ensam med Gud: "Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig" Matt 6:6).

2/ Bönen måste vara konkret. Du måste veta vad du vill be om. Jesus frågade Bartimeos: "Vad vill du att jag ska göra för dig?"  (Mark 10:51)

3/ Bönen måste bes med frimodighet. "Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön" (Heb 10:35).

4/ Bönen måste bes med uthållighet. "Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" Luk 11:9-10).

5/ Bönen måste vara i överensstämmelse med Guds vilja och Guds Ord. Därför bör vi flitigt studera Guds Ord och gömma det i våra hjärtan.

6/ Bönen måste vara förenad med tro. "Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert" (Mark 11:24).

Jaha, det här var själavinnarens böneliv i teorin. Nu är det bara att sätta igång!

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: