24 mars 2020

UTMANINGEN 24 mars - 2 Mos 37

RÖKELSE INFÖR GUD

Bibelläsning: Andra Moseboken 37
Läs bibeltexten här


"Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret." (2 Mos 37:25-26 FB)

Kapitlet handlar om färdigställandet av olika detaljer i Tabernaklet, Förbundsarken, Bordet för skådebröden, ljusstaken och rökelsealtaret. De olika detaljerna får en ny innebörd i det Nya Testamentet.

I NT är det vi som är rökelsen som sprider en vällukt av gudsnärvaro och som ger en doft av evigheten: "Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade" (2 Kor 2:14-15)

Vi behöver idag människor som inte bara sprider en lukt av sig själva utan framför allt en Kristusdoft som gör att människor får en längtan att lära känna Jesus.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara med att sprida en vällukt av gudsnärvaro idag.
_________________
Översikt:- Vers 1-24
Beskrivning av Arken, bordet och lampstället
- Vers 25-29
Beskrivning av Rökelsealtaret och smörjelseoljan

Kommentar: 
"Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud" (2 Kor 2:15). I Nya Testamentet liknas de troende med rökelsen som sprider Kristi väldoft.

Församlingen beskrivs i Uppenbarelseboken med bilden av en ljusstake  (Upp 1:20) 

Till eftertanke:
- På vilka sätt kan en kristen liknas med rökelse?
- På vilka sätt kan man se på församlingen som en ljusstake?

Inga kommentarer: