21 mars 2020

Inför söndagen: GUDS MÄKTIGA VERK

- Från kyrkoaretstexter.se
1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20, Luk 1:46-55 och Luk 1:26-38 (som läses varje år), Ps 147:7-15

Hela världen upplever just nu en mycket speciell tid. När Jesus sitter på Olivberget och svarar på lärjungarnas frågor om tecken för hans andra ankomst så säger han att hungersnöd, plågor och jordbävningar är förvärkar. De liknas vid första födslovåndorna på en ny födelse (Matt 24:8). När Lukas (som är läkare) skriver ner samma samtal använder han också det grekiska ordet ”loimos”, som översätts till epidemier, farsoter, smittsamma sjukdomar. (Luk 21:11)

Jesus är tydlig med att pandemier bara är förvärkar. Jesus säger i Matt 24:6 att ” Se till att ni inte blir skrämda (överraskade, oroade), för detta måste ske, men det är INTE slutet.” Corona pandemin kommer att gå över, det kanske dröjer fram till sommaren, eller några år, men den kommer övervinnas. Ser vi med lite perspektiv så har mänskligheten gått igenom olika kriser, Ebola, Sars, börskraschen 1929, hysterin kring millenniebuggen osv. Det som är annorlunda är den världsvida omfattningen och hur det påverkar oss alla. Ingen över hela jorden har undgått att 2020 har inletts med bränder i Australien, gräshoppor i Afrika och nu en världsvid pandemi, som vi ännu inte sett slutet av. Något som stämmer in på Jesu ord om förvärkarna inför Jesu återkomst, då det blir tätare och kraftigare verkar.


Läs vidare här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/3127405423950757/?type=3&theater

Inga kommentarer: