20 mars 2020

Bönen, Bibeln och hjälpen visar en kristen väg framåt i coronatider

- Fyra teologer i Dagen -
Hur kan vår tid bli en tid då kristna träder fram och tillsammans visar kärlekens handlingskraft? Teologerna Ellen Vingren, Hanna Wärlegård, Maria Karlsson och Åsa Molin skriver om att följa Jesus mitt i pandemin.

Det ligger något ödesdigert i luften. Ingen kan förutsäga vad som kommer att ske. Vi befinner oss fortfarande i början av en händelse, vars medicinska, mellanmänskliga, politiska och ekonomiska dominoeffekter är oöverblickbara.

Kanske kommer vi att prata om Corona så som vi pratar om 9/11, att det finns ett före och ett efter. Eller så kommer det i efterhand att visa sig att våra reaktioner på smittan var den allra största faran. Vi vet inte. Men det vi vet är att viruset har skakat om världen rejält. Grundvalar vacklar och skälver. Människor använder apokalyps-språk för att beskriva vardagen.

Även om vi inte förstår vidden av vad som händer behöver vi kristna hjälpa varandra att ställa frågor, ta ut riktningen och påminna oss om hur efterföljelsens väg ser ut, för att kunna orientera oss i en ny tid. Guds folk har ju trots allt en mycket stor kista av erfarenhet när det gäller att leva trofast i ovisshetens landskap, både historiskt och över hela jordklotet.

- Vad betyder det för oss att leva i efterföljelse av Jesus i denna ovissa tid?
- Vad kan vi påminna varandra om att hålla fast vid?
- Vart ska vi fästa vår blick? Hur kan vi vandra i tro och samtidigt göra motstånd mot rädslans röster?
- Vad betyder det att sätta sitt hopp till Gud?


Läs mer här:  https://www.dagen.se/livsstil/bonen-bibeln-och-hjalpen-visar-en-kristen-vag-framat-i-coronatider-1.1682831

Inga kommentarer: