21 mars 2020

UTMANINGEN 21 mars - 2 Mos 33

"LÅT MIG SE DIN HÄRLIGHET

Bibelläsning: Andra Moseboken 33
Läs bibeltexten här


"Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon."  (2 Mos 33:13 FB)

Här avslöjar Moses vad som finns i hans hjärta. Det handlar inte om rikedom eller personlig framgång. Moses innersta längtan var:
-Att lära känna Guds vägar (vers 13)
-Att lära känna Gud (vers 13)
-Att få se Guds härlighet (vers 18)


Detta är längtan hos den man som fick vara redskap att befria ett helt folk ur slaveri och föra dem in i gudsgemenskap och in i det land där Gud ville ha dem.


Gud kallar även idag hjältar som kan vara med och förändra människors liv. Men de måste vara besjälade av samma längtan att lära känna Guds vägar och att lära känna Gud. De måste vara besjälade med en hunger efter Gud, att få se Guds härlighet.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gudslängtan


_________________
Översikt:- Vers 1-6
Order om uppbrott: "dra nu bort härifrån...upp till det land jag har lovat Abram..."
- Vers 7-11
Uppenbarelsetältet. Herren talar till Moses ansikte mot ansikte.
- Vers 12-23
Herren lovar att visa sin härlighet


Kommentar:
Moses får nu marsch-order "Bryt upp" (vers 1), det är dags att dra vidare. 
Gud påminner om det löftet han givit till Abraham, Isak och Jakob (vers 1) och härligheten i det land som ligger framför, "ett land som flödar av mjölk och honung" (vers 3).

Gud säger först att han ska sända en ängel framför dem för att leda dem till landet (vers 2), men själv ska han inte gå med dem längre (vers 3). Detta gjorde Gud för att pröva vad som fanns i folkets hjärtan.

Folket blev mycket sorgsna och tog av sig alla sina smycken (vers 4). Det resulterade i att Gud, trots allt, går med folket och Moses sa till Gud "Om du inte själv vill gå med, skall du alls inte låta oss dra upp härifrån" (vers 15).

Till eftertanke
Här avslöjar Moses sin innersta längtan. Det handlar inte om rikedom eller personlig framgång. Moses innersta längtan var: Att lära känna Guds vägar, att lära känna Gud och att få se Guds härlighet.
- Hur stämmer det överens med din egen längtan? 


- Vilka "bryt upp"-order har du upplevt i ditt liv? (Det behöver inte alltid innebära att flytta. Det kan också handla om att bryta upp från det du står i och gå in i en ny uppgift i församlingen eller i samhället).

- Hur angelägen är du att försäkra dig om att Herren är med dig i dina nya beslut?

Inga kommentarer: