26 mars 2020

UTMANINGEN 26 mars - 2 Mos 39

HERRENS EGEN

Bibelläsning: Andra Moseboken 39
Läs bibeltexten här

"Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt HERREN. Man satte fast den upptill på turbanen med en mörkblå snodd, så som HERREN hade befallt Mose." (2 Mos 39:30-31)

Kapitlet beskriver alla små detaljer i prästernas kläder Och överst på huvudet skulle det finnas en skylt med texten "Helgad åt Herren" (vers 30).
Det är lätt i beskrivandet av alla detaljer i tabernaklet att man glömmer bort vad det hela handlar om. För att ständigt påminnas om kallelsen och uppdraget gick prästerna med denna skylt i pannan.

Också i våra liv, så många år efter Moses, kan våra liv vara fyllda av detaljer och plikter som måste utföras. Man kan lätt hamna i en heltidstjänst för Gud där man blir så upptagen av detaljer att man glömmer bort vad det hela handlar om. Även om vi inte går omkring med en skylt i pannan, borde vi leva i det medvetandet hela tiden. Helgad åt Herren betyder att jag är avskild, överlåten till Herren. Glöm aldrig det!

- Mannakorn att tugga på under dagen: Helgad åt Herren!
__________________
Översikt:
- Vers 1-31
Beskrivning av prästdräkterna

- Vers 32-43
Arbetet på uppenbarelsetältet fullbordas (vers 32) och Mose välsignar det fullbordade verket (vers 43)


Kommentar:
Runt fållen på prästdräkten skulle man fästa bjällror och granatäpplen. De skulle placeras växelvis: en bjällra, ett granatäpple, en bjällra.....

   Detta kan påminna oss om balansen mellan Andens frukt och Andens gåvor i våra liv.
Bjällrorna hörs och syns och väcker uppmärksamhet. Så är det också med Andens gåvor (1 Kor 12:7-11). Den uppmärksamhet som bjällrorna drar till sig balanseras av frukten mellan varje bjällra. Du kan läsa om Andens frukt i Gal 5:22. Andens frukt är Jesus sinnelag.
Vi uppmanas både att ha samma sinnelag som Jesus (Fil 2:5), och att göra samma gärningar som Jesus (Joh 14:12).
   Det handlar inte om antingen-eller. Det handlar om både-och.
- Vi möter ibland helgade kristna som bär Andens frukt men som inte åstadkommer så mycket i den andliga kampen.
- Vi möter ibland kristna som med buller och bång manifesterar andliga nådegåvor, men saknar Jesu sinnelag, Anden frukt.
   Gud vill se en balans mellan dessa två i våra liv. prästdräkten kan påminna oss om detta.


Till eftertanke
Prästerna hade en skylt i pannan för att inte glömma bort sin huvudkallelse.
- Vad är min huvudkallelse?

- På vilket sätt kan jag leva så att jag blir påmind om min huvudkallelse?

Gud vill se en balans mellan gåvor och frukt i våra liv.
- Hur är det i mitt liv? Finns det en balans mellan Andens gåvor och Andens frukt?

Inga kommentarer: