9 mars 2020

Låt oss ta Bibelns vägledning på allvar

- Bo Lenells i Hemmets Vän -
Vad är det som bestämmer den kristna trons innehåll? De flesta skulle nog tveklöst svara: Bibeln! Samma svar skulle kyrkans företrädare ge på frågan om vad det är som formulerar den kristna kyrkans troslära. Det vi läser innanför Bibelns pärmar är grunden för kristen tro.

Om det är vår övertygelse måste det också få praktisk betydelse i våra enskilda liv och i våra församlingar.

En fråga som vi då måste ställa är hur vi ser på vårt liv här på jorden. Har vi slagit ned bopålarna alldeles för hårt i den här världen?


Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8392&coid=4

Inga kommentarer: