28 juni 2020

Dagens andakt 28 juni

”Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet”                                                          (Ps 119:138)

Det är av omsorg och i stor trofasthet som Herren sätter gränser. Psalmisten vet detta väl. Därför vågar han be i verserna innan dagens bibelord
-        Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar (vers 135)
-        Led mina steg som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig (vers 133)
-        Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag kan lära känna dina lagbud (vers 125)
-        När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd (vers 130)
Så får också vi vara förvissade om att Gud har omsorg om oss, och be honom fostra oss på det sätt som han finner för gott.

BÖN
Jag ber dig Jesus att dag lära mig dina stadgar. Jag ber om att ingen ondska ska få makt över mig. Jag ber att du ska ge mig förstånd så att jag kan ta emot ditt ord. Tack för att jag får vara din tjänare idag.

Inga kommentarer: