20 juni 2020

UTMANINGEN 20 juni - 5 Mos 29

TJÄNA ANDRA GUDAR

Bibelläsning: Femte Moseboken 29
Läs bibeltexten här


De gick bort och tjänade andra gudar och tillbad dem, gudar som de inte kände och som han inte hade tilldelat dem. Därför upptändes HERRENS vrede mot detta land"  (5 Mos 29:26-27 FB)

Herren förnyar i detta kapitel förbundet med sitt folk (vers 12). Folket blir påminda om alla de under och tecken som Herren har utfört (vers 2). Gud vill upphöja och välsigna folket på allt sätt (vers 13).

Men hela tiden finns varningen som återkommer oräkneliga gånger i Gamla Testamentet. Varningen för det som kan komma att få folket på fall och förbundet att brytas. Att folket skulle vända sig bort från Gud och tjäna andra gudar och tillbe dem (vers 26).

Detta var den avgörande frågan för folkets framtid och välgång eller förbannelse. Att trofast hålla sig till Herren eller att blanda in främmande religioner.

Jag tror att samma sak gäller idag. Den avgörande frågan för kristenheten är om den håller fast vid Herren och lyssnar och lyder hans ord eller om de kristna vänder sig till andra religioner och inkluderar främmande religionsutövning i sina liv. Det är en stor fara idag. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Ge mig ett hjärta som förstår, ögon som ser och öron som hör (vers 4) 
___________________
Innehåll:
Varningar för att bryta förbundet med Gud.
Guds vrede över dem som vänder sig till andra gudar.

Kommentar:
Inför intåget i löfteslandet uppmanar Moses folket att förnya sitt förbund med Herren och att alltid hålla detta förbunds ord och följa dem för att ha framgång (vers 9). Det får "inte finnas någon rot bland folket som frambringar gift och malört" (vers 18).

Men samtidigt är det som att Moses profetiskt ser in i framtiden och ser att folket i framtiden kommer att avvika från Guds väg och "vandra i sitt hjärtas hårdhet" (vers 19). Folk som ser hur illa det går för israeliterna kommer att fråga "varför" (vers 24), och svaret blir "Därför att de övergav det förbund som Herren, deras fäders Gud, slöt med dem när han förde dem ut ur Egyptens land" (vers 25). Moses ser också i sin syn hur Herren rycker upp folket ur deras land och förkastar dem till främmande land (vers 28).

Till eftertanke:
Folket varnas för att inte bära på någon rot som frambringar gift och malört. Om vi låter negativa tankar frodas i vårt inre kan de leda till katastrof för vårt liv och för andras. "När begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död" (Jak 1:15).
- Hur kan vi skydda vårt tankeliv mot att infekteras av negativa tankar?

Gud ville föra sitt folk in i välsignelsen av det nya landet. Men folkets olydnad gjorde att de inte längre kunde bo i det välsignade landet.
- Kan du se några paralleller till dagens församlingar? De kanske en gång kom till i väckelse, fyllt av ande och liv och idag kanske det överflödande livet reducerats till former och traditioner.

Inga kommentarer: