13 juni 2020

UTMANINGEN 13 juni - 5 Mos 21

FRIKÖPT!

Bibelläsning: Femte Moseboken 21
Läs bibeltexten här

" ...så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du skall begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du skall inte orena det land som HERREN, din Gud, ger dig till arvedel."  (5 Mos 21: 23 FB)

Kapitlet handlar om olika lagar och föreskrifter. Det var bland annat viktigt att inte låta kroppen till den som blivit avrättad och upphängd, hänga kvar över natten. Eftersom att bli upphängd var en "Guds förbannelse".

I ljuset av Jesu liv och död ser vi den djupare betydelsen av Jesu korsfästelse. För att befria oss från synd och död tog han Guds förbannelse på sig för att vi skulle gå fria.

Eller som det uttrycks i Galaterbrevet: "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä." (Gal 3:13 FB)

- Mannakorn att tugga på under dagen: I denna frihet får vi leva idag, tack vare Jesus. 
________________
Innehåll: - Vers 1-9
Då någon blir dödad av en okänd gärningsman
- Vers 10-23
Familj- och straffrätt

Kommentar:
I 5 Mos 19:4-13 har man tidigare behandlat regler om bestraffning för mord eller för att oavsiktligt dödat en person. Men här handlar det om att någon finner en ihjälslagen man på vägen utan att det finns någon som man funnit skyldig till att ha dödat mannen (vers 1-9). 
Då man inte kunde finna någon skyldig till mordet föll ansvaret på den närmaste staden att bringa försoning för mordet. De äldste i staden fick då utföra en rituell reningsakt genom att offra en kviga. Detta var nödvändigt för att rena Israel från skulden. Att någon måste dö i den skyldiges ställe pekar fram mot Jesu offerdöd på korset.

Sedan följer bestämmelser om:
- Äktenskap med en kvinna från något av folken som israeliterna besegrat. Om man senare ville skilja sig från den kvinnan kunde man inte sälja henne som slav. Man måste behandla henne väl eftersom man tagit henne som hustru (vers 10-14).
- Förstfödslorätten. En man kunde inte ge förstfödslorätten till barnet från den kvinna han älskade mest. Förstfödslorätten tillhörde den som var först född i huset (vers 15-17).

- Uppror mot föräldrarna var ett uppror mot de Tio buden och var alltså ytterst ett brott mot Gud (vers 18-21).

Till eftertanke:
Smaka på ordet Friköpt 
- Vad innebär det för mig att vara friköpt?
- Vad är jag friköpt ifrån?
- Vad är jag friköpt till att ... ?

Inga kommentarer: