18 juni 2020

UTMANINGEN 18 juni - 5 Mos 27

ORDET LEDER IN I HERRENS VÄLSIGNELSER

Bibelläsning: Femte Moseboken 27
Läs bibeltexten här

"När du har gått över skall du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du må komma in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig."  (5 Mos 27:3 FB)

Här handlar det om att folket skulle skriva ned Guds ord på stora stenar, så att de alltid hade Guds ord framför sina ögon. Det fanns en alldeles speciell orsak till att de skulle skriva ned Guds ord: för att de skulle komma in i de välsignelser som Herren lovat dem (vers 3).

De finns ett starkt samband mellan Guds ord och vår möjlighet att ta emot vad Gud har lovat. Vår tilltro till Guds ord är helt avgörande för att vi ska kunna ta emot de löften Gud har givit oss.

Vi kan aldrig ta emot Guds förlåtelse för våra synder om vi inte tror på löftet i Guds ord att Gud förlåter oss. Vi kan aldrig bli frälsta om vi inte tror på Guds löfte om frälsning som finns i Guds ord. Vi kan aldrig bli fyllda med den Helige Ande om vi inte tror på Guds löfte som finns i Guds ord.

Därför är vårt förhållande till Guds ord så oerhört viktigt för vårt kristna liv. Om man har en liberal hållning till Guds ord och har liten tilltro till Bibelns budskap, är det en dålig grund för att ta emot det Gud lovat. Om man däremot har en stark tilltro till att Bibeln är Guds ord till oss, ger det en större tillförsikt att ta emot det Gud lovat.

William Booth lär på sin dödsbädd ha sagt till sin son: "Det finns kraft i Guds löften......om vi bara tror dem

- Mannakorn att tugga på  under dagen: "Det finns kraft i Guds löften......om vi bara tror dem
__________________
Innehåll:- Vers 1-11
Stenarna med Guds Ord och vad de kommer att föra med sig
- Vers 12-14
Förbannelser

Kommentar:
Här fortsätter förhållningsregler då de gått in i löfteslandet. Leviterna skulle ropa ut tolv förbannelser och efter var och en skulle folket säga "Amen". Förbannad är den som:
- tillverkar och tillber avgudar
- föraktar sin far eller mor
- flyttar gränsstenar
- som leder en blind vilse
- undanhåller rätten för främlingen, faderlösa och änkan
- ligger med sin fars hustru
- har sexuellt umgänge med ett djur
- ligger med sin syster eller halvsyster
- ligger med sin svärmor
- i hemlighet mördar någon
- tar emot mutor för att döda en oskyldig
- inte hedrar dessa bud genom att lyda dem
Dessa förbannelser ska inte ses som hot, utan som kärleksfulla förmaningar för att folket ska handla rätt, på samma som kärleksfulla föräldrar varnar sina barn för att ta felaktiga val.

Till eftertanke:
Vårt förhållande till Guds ord är avgörande för vårt förhållande till Gud. Jesus sa: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord" (Joh 14:23).
- På vilket sätt är förhållandet till Guds ord avgörande för mitt kristna liv?

- På vilket sätt märks på det sätt jag lever att jag tillhör Jesus.

Inga kommentarer: