17 juni 2020

UTMANINGEN 17 juni - 5 Mos 26

ETT HELIGT FOLK 

Bibelläsning: Femte Moseboken 26
Läs bibeltexten här


"Du skall vara ett heligt folk åt Herren, din Gud, så som han har lovat" (5 Mos 26:16 FB)

Vad innebär det att vara ett heligt folk?

I detta kapitel påminns folket om den svåra situation som Herren frälst dem från.

Under tiden i Egypten var de dåligt behandlade, de var förtryckta och var pålagda ett tungt arbete (vers 6). I sin nöd ropade de till Herren och han hörde deras rop (vers 7), och förde dem ut ur Egypten med stark hand med tecken och under (vers 8). De blir ständigt påminda om Guds frälsning. Vad de har blivit frälsta från och frälsta till är något de inte får glömma.

Men Guds frälsning har inte bara med det förflutna att göra. Frälsningen påverkar i hög grad hur man lever idag och i framtiden. Det är viktigt att komma i håg vem man är så att man kan leva rätt idag.

Att vara Guds folk innebär att vara ett heligt folk. Ett utvalt folk som lever på ett annat sätt än andra människor. Guds heliga folk lever utifrån Guds ord och följer det av hela sitt hjärta och av hela sin själ (vers 16).

Men att vara Guds heliga folk innebär inte bara att leva efter en instruktionsbok. Det innebär att leva i en nära, levande relation med Gud. Vi är ett heligt folk åt Herren (vers 19).

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig i min situation att vara en del av ett heligt folk?
__________________
Innehåll:- Vers 1-11
Gudstjänstordning vid första skörden
- Vers 12-15
Bön efter att tiondet lämnats
- Vers 16-19
Ett heligt folk


Kommentar:

Det var viktigt för folket att aldrig glömma vad Gud hade gjort för dem. Då man bar fram förstlingsfrukten i det nya landet skulle man högt avge en trosbekännelse (vers 3-10):
- om hur man som en liten kringvandrande skara kom till Egypten
- om hur man där blev ett stort talrikt folk
- om hur man blev dåligt behandlade av egyptierna och blev ett slavfolk
- "Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck"
- om hur Herren med stark hand förde oss ut ur Egypten med tecken och under
- om hur Han lät oss komma in i det land som flödar av mjölk och honung.

Ännu en trosbekännelse skulle uttalas om att de skulle vara Guds egendomsfolk som (vers 16-19):
- vandrar på Herrens vägar
- håller hans stadgar
- lyssnar till hans röst

Till eftertanke:
- Hur skulle din trosbekännelse låta idag? 
- Vad har Herren gjort för dig? 
- Vad vill du vara för honom? 
Berätta det för någon idag.

Inga kommentarer: