14 juni 2020

UTMANINGEN 14 juni - 5 Mos 22 + 23

HÖRNTOFSAR - 5 Mos 22

Bibelläsning: Femte Moseboken 22
 Läs bibeltexten här 

"Du skall göra tofsar i de fyra hörnen på den mantel du höljer dig i."  (5 Mos 22:12 FB)

Männen i Gamla Testamentet uppmanas att ha hörntofsar på sina mantlar. Det fanns en alldeles speciell orsak till det. Det var en del av helgelseprocessen i deras liv.

Förklaringen till hörntofsarna finner vi i 4 Mosebok 15:38-39. Varje gång männen såg på sina hörntofsar skulle de bli påminda om att behaga Herren genom att följa hans ord. Hörntofsarna skulle hjälpa dem att inte följa sina egna tankar och bli lockade till synd.

I Nya Testamentet varnar Jesus fariseerna och de skriftlärde för att göra stora hörntofsar för att människorna ska se hur gudfruktiga är (Matt 23:5).

Det finns en frestelse i att visa andra hur väl vi lyckas i vårt kristna liv. Men hörntofsarna var inte avsedda att imponera på andra, utan för att påminna oss i vardagen att fästa vår blick på Herren och på hans ord.

- Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag ordna min vardag så att jag blir påmind om att mitt liv handlar om att behaga Gud?
_________________
Innehåll:- Vers 1-12
Olika lagar om vad man gör då man finner borttappade saker, om att män inte ska bära kvinnokläder och omvänt, samt påminnelse om hörntofsarna.
- Vers 13-30
Lagar om sexuella förhållanden


Kommentar:
Skyldigheter att ta vara på och återbörda någon annans djur som kommit vilse. Lagen i Gamla Testamentet består inte bara av "Du ska inte..", lagen innehåller också "Du skall..". Det handlar om att engagera sig för sin broders bästa (vers 1-4).

Bestämmelserna om att män inte ska bära kvinnokläder och kvinnor inte bära manskläder (vers 5) handlar förmodligen inte om olika klädstilar utan om olika bakomliggande sexuella aktiviteter som kunde förekomma bland folken som bodde i landet. Det kan även syfta på homosexuella aktiviteter som fördöms i 3 Mos 18:22 och 20:13.

Till eftertanke: 
Lagen om att engagera sig för sin broders bästa kan peka fram mot Jesu undervisning om att älska sin nästa som sig själv (Matt 22:39) och "att allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig" (Matt 25:40).
- På vilket sätt bör det påverka mitt sätt att handla då jag möter en människa i nöd?

Hörntofsarna var en påminnelse om att behaga Gud och följa hans bud.
- Vi har normalt inte hörntofsar på våra kläder idag. På vilket sätt kan jag ordna min vardag så att jag blir påmind om att mitt liv handlar om att behaga Gud?
GUD KAN VÄNDA DET ONDA TILL NÅGOT GOTT - 5 Mos 23

Bibelläsning: Femte Moseboken 23
Läs bibeltexten här


 "HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HERREN, din Gud, älskade dig."  (5 Mos 23:5 FB)

Gud kan vända det onda som möter oss till något gott. Vi kan i våra liv möta möta saker som vi upplever att de inte alls kommer från Herren. Det kan vara saker som händer med oss eller med våra närmaste.

Det kan till och med vara så att andra människor mer eller mindre avsiktligt gör saker som skadar oss. Vi kan gå igenom perioder av mörker, då vi upplever att Herren är långt borta och att glädjen och friden försvinner.

Då vi ser tillbaka på en sådan händelse eller en sådan period kan vi ändå få uppleva att det var Herren som bar oss genom det svåra och att Han, på något sätt, använde det onda till något gott.

Det onda faller tillbaka på sig självt. Det som den onde ville skada oss med, använder Gud till välsignelse för oss. Det är som om den onde i glädjen över att ha gjort mål, upptäcker att han i själva verket gjort självmål.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan använda det onda som jag möter till något gott.
___________________
Innehåll:- Vers 1-18
Det heliga folkets renhet
- Vers 19-25
Regler om räntor och löften


Kommentar:
"Därför ska ditt läger vara heligt, så att han inte ser något orent hos dig och vänder sig bort ifrån dig" (vers 14). Det är också Guds tanke för livet i den kristna församlingen: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka eller något annat. Helig och fullkomlig skulle den vara" (Ef 5:27)


Förbud för att inkomster från prostitution skulle föras in i templet (vers 18). I kananeiska religioner ingick ofta fruktbarhetsriter i form av tempelprostitution.

Det var tillåtet att plocka ax på någon annans skördefält om man var hungrig (vers 25). Men man fick bara plocka med handen, inte med en skära. Jesu lärjungar använde sig av den rätten: "Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta" (Matt 12:1)

Till eftertanke:
Pengar från prostitution var förbjudet att föra in i Templet.
- Finns det gåvor som vi i församlingen bör tacka nej till eftersom de kommer från tvivelaktiga inkomster? 

- Har du något exempel från ditt eget liv där Gud använder något som i och för sig är ont till att förmedla något som gott?

Inga kommentarer: