12 juni 2020

UTMANINGEN 12 juni - 5 Mos 20

VAR INTE RÄDD

Bibelläsning: Femte Moseboken 20
Läs bibeltexten här

"Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte för dem och var inte förskräckta, ty HERREN, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger."  (5 Mos 20:3-4 FB)

Kapitlet handlar om hur Israels folk skulle möta fiender. I den första versen uppmanas de att inte vara rädda för fienderna eftersom Herren är med dem.

I verserna tre och fyra upprepas uppmaningen med tillägget att Herren strider för dem och ger dem seger.

I vers åtta står det vad man ska göra med dem som är rädda och modlösa. De ska vända tillbaka hem. De passar inte för striden och risken finns att deras rädsla smittar av sig på de andra.

Vi står i en strid idag. En andlig strid. Inte en strid mot människor (Ef 6:12). Ibland kan vi kanske uppleva det som om motståndet är övermänskligt. Men den som står på vår sida, Jesus, är också övermänsklig och han uppmanar oss att inte vara rädda eftersom det är han som strider för oss och ska ge oss seger.

Även om motståndet ser ut att vara stort, ge inte upp! Du är på det segrande laget! Jesus har övervunnit all ondska och du får segra med honom.

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Han som är i er är större än han som är i världen" (1 Joh 4:4)
__________________
Innehåll:- Vers 1-4
Löfte om Herrens ledning och beskydd
- Vers 5-20
Krigslagar


Kommentar:
Då israeliterna stod inför en ny stad som skulle intas fanns det ett antal orsaker som gjorde att man inte behövde delta i striden, utan återvända hem: 
- Om man byggt ett nytt hus som man inte hunnit inviga (vers 5)
- Om man planterat en vingård och inte fått skörda dess frukt (vers 6)
- Om man trolovat sig med en kvinna och ännu inte tagit henne till sig (vers 7)
- Om man var rädd och hade ett modlöst hjärta (vers 8). Den sista orsaken att inte delta i striden berodde inte på omsorg om den som var rädd, utan på faran att fruktan och modlöshet skulle smitta av sig på de andra.

De hårda reglerna om att förinta fienderna berodde på rädslan att israeliterna skulle börja tillbe deras avgudar: "för att de inte ska lära er att utöva alla deras vidrigheter som de själva har utövat till sina gudars ära och så komma er att synda mot Herren er Gud." (vers 18). På denna punkt var israeliterna inte lydiga Herrens befallning, vilket senare ledde till deras fall.

Till eftertanke: 
Det kan vara lätt att gripas av modlöshet då vi möter fiendskap mot kristna värderingar och kristen tro.
- I vilka sammanhang har du mött att bli hånad för din kristna tro.

Då man i den första församlingen drogs inför rätten och fick förbud mot att förkunna i Jesu namn bad de icke om beskydd från att bli upptäckta. I stället bad de om ännu större frimodighet. "När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31)  
- Kan fruktan för att möta motstånd bero på att vi bara räknar med våra egna resurser och glömmer att "Han som är i er är större än han som är i världen" (1 Joh 4:4).


Inga kommentarer: