26 juni 2020

UTMANINGEN 26 juni - Jos 2

DET RÖDA SNÖRET

Bibelläsning: Josua 2
Läs bibeltexten här


"Hon svarade: "Låt det bli som ni har sagt." Så sände hon i väg dem, och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret."  (Jos 2: 21 FB)

Det röda snöret, blodsbandet går igenom hela Bibeln. Det var det röda på dörrstolparna som räddade Israels folk i fångenskapen i Egypten. Hela offerkulten i det gamla testamentet bygger på offer av djur och blodet är tecknet på frälsning.

Här är det skökan Rahab som räddar spejarna som var sända till Jeriko. I gengäld skulle Rahab och hennes familj bli räddade undan invasionen om hon bara hängde ut blodets tecken, det röda snöret. Blodsbandet fortsätter genom hela Bibeln. Rahab blev mor till Boas, som blev Ruts räddning. Sedan fortsätter blodsbanden till David och vidare fram till Jesus (Matt 1).

Blodsbanden gäller även idag. Vi får hänga upp det röda snöret över vårt liv, bekänna vår synd och ta emot förlåtelse.

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:7-9 FB) 
_________________
Innehåll:
Två spejare skickas in i Jeriko för att utforska staden. Skökan Rahab gömmer de två spejarna och räddar deras liv. I gengäld får Rahab löfte om att bli räddad under invasionen om hon låter det röda snöret hänga i fönstret.

Kommentar:
Det fanns frälsande kraft i Lammets blod den första påsken i Egypten. Men blodet hade ingen frälsande kraft förrän de tog blodet och applicerade det på dörrposterna till sitt hus. Om man inte gjorde detta hade blodet ingen frälsande kraft.

Det fanns frälsande kraft i det röda snöret hos Rahab. Men om Rahab inte hängde ut det genom fönstret var det röda snöret kraftlöst.

Så är det med Guds löften. Det finns frälsande kraft i Guds löften, men bara om vi tar upp dem och gör de giltiga i våra liv. 

Jesus har gjort det möjligt för alla människor att bli frälsta: "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn" (Joh 1:10). Jesus vill att alla människor ska bli frälsta, men han säger samtidigt att bara några få kommer att bli frälsta (Matt 7:14).

Till eftertanke:
- Hur skulle du förklara för någon på ett förståeligt sätt hur man blir frälst? (Rom 10:9-10)

- Hur skulle du förklara för någon på ett förståeligt sätt hur man tar emot förlåtelse? (1 Joh 1:9)

Inga kommentarer: