27 juni 2020

Inför söndagen: FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 66:12-14, 1 Pet 5:5-11, Luk 15:11-32, Ps 119:170-176

Utan Jesus är mänskligheten förlorad – det är bara i Jesus vi återfunna!

Texten från Lukas 15 handlar om den ”förlorade sonen”, eller snarare den ”återfunna sonen” eller ”den gode fadern” som är mer passande titlar. Det är intressant hur ibland vår Gudsbild präglar hur vi benämner en berättelse. Den yngre sonen är visserligen förlorad under en period, men han återvänder och festen och glädjen är huvudpoängen!


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/3376467399044557/?type=3&theater

Inga kommentarer: