10 juni 2020

UTMANINGEN 10 juni - 5 Mos 18

LYSSNA TILL JESUS

Bibelläsning: Femte Moseboken 18
Läs bibeltexten här

"HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till."  (5 Mos 18:15 FB)

I kapitlet presenteras Jesus. Han beskrivs som en profet som är lik Gud (vers 15) och som samtidigt är lik en människa (vers 18).

Det är Jesus. Sann Gud och sann människa.

Vi uppmanas att lyssna till honom. Om vi inte tar till oss hans undervisning kommer vi att få stå till svars för det (vers 19).

Gud älskade världen så mycket att han sände sin egen son för att ingen skulle gå förlorad och för att alla skulle få evigt liv (Joh 3:16).

Det är vårt ansvar att lyssna till detta och ta det till oss och berätta det för andra människor. För Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Ditt vittnesbörd kan betyda evigt liv för en annan människa.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lyssna till vad Herren säger till mig idag.
__________________
Innehåll:- Vers 1-8
Prästernas rättigheter
- Vers 9-22
Varning för avgudadyrkan.
Profetia om en kommande profet

Kommentar:
Ännu en gång varnas folket för att ta efter de religioner de kommer att möta då de kommer in i löfteslandet (vers 9-14). Där kommer de att möta spådom, spiritism och att låta sin son eller dotter gå genom eld. Allt detta var avskyvärt inför Gud.

I kapitlet ges också ett löfte om en kommande profet som är sänd av Gud (vers 15) och som talar Guds ord (vers 18-19). Att detta är en profetia om Jesus bekräftas på många ställen i Nya Testamentet: Joh 3:34; 6:14; Apg 3: 20-23; 7:37.

Kapitlet avslutas med starka varningar för falska profeter och falska profetiska budskap (vers 20-22). Frågan ställs också om hur vi ska veta om budskapet kommer från Gud eller inte. Svaret var enkelt: Om det som profeten talar i Guds namn inte sker är det inte Herren som talat.
   Men idag har vi en ännu fastare grund för bedömning av profetiskt tal: Guds Ord. Varken Gamla eller Nya Testamentet fanns tillgängligt då detta skrevs. Gud säger inte emot sig själv. En profetia som säger något som inte stämmer med Guds Ord är en falsk profetia.

Till eftertanke:
Det står i Nya Testamentet att alla i församlingen kan profetera (1 Kor 14:31). Och det är ju naturligt eftersom Jesus säger att alla hans får känner igen hans stämma (Joh 10:4, 27). Att profetera är helt enkelt att tala om vad vi hör Herren säga.
- Vilka erfarenheter har du av profetiskt tal?
- I vilka sammanhang kan vi uppleva profetiskt tal?

Inga kommentarer: