9 juni 2020

Yoga och mindfulness är inte neutrala tekniker

- Linda Bergling i Dagen -
Enligt många undersökningar har den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat dramatiskt de senaste åren. Somatiska besvär, exempelvis i mage och rygg, är vanligt förekommande, liksom psykiska symptom, som nedstämdhet, stress, oro och ångest. I olika undersökningar berättar barn om tvångssyndrom, koncentrationsproblem, stress, överdriven rädsla, tyngande orostankar och självskade­beteenden.

Mot denna bakgrund är det inte konstigt att man söker efter verktyg och tekniker som kan ge stillhet och sinnesro. Österländska metoder som mindfulness och yoga har fått företräde när det gäller forskning och examensarbeten från högskolor och universitet, och även i skola, vård och omsorg. Samtidigt har den kristna bönen, som ger tydliga löften om frid och inre vila, successivt trängts undan. Detta med motiveringen att bön vilar på 

 konfessionell grund, medan yoga och mindfulness är neutrala tekniker.
 

Läs mer här: https://www.dagen.se/debatt/linda-bergling-yoga-och-mindfulness-ar-inte-neutrala-tekniker-1.1724581

Inga kommentarer: