25 juni 2020

Starkare bibeltro hade hjälpt, inte stjälpt, Knutby

(Bilden är från Per Everts artikel i Världen idag som citeras nedan)

Efter att ha sett serien på svensk TV om händelserna i Knutby skriver Peter Halldorf en artikel där han skriver att orsaken till att det gick så fel i Knutby var att man hade en alltför fundamentalistisk tolkning av Bibeln. (Länkar till alla artklar finns i slutet av detta inlägg).

Han skriver också att den fundamentalistiska bibelsynen också är ett problem i andra pingstförsamlingar.

Många skribenter har reagerat på Halldorfs syn på fundamentalistisk teologi. En av dem som reagerat är pingstledaren Daniel Alm med rubriken: "Därför har Peter Halldorf fel om Knutby". Alm skriver vidare "Hade församlingsledningen i Knutby haft större kärlek till Bibeln än sina egna idéer, hade aldrig en befängd lära kunnat få grogrund". Alm fortsätter "Tänk om Halldorf i stället för att endast titta på tv, hade kontaktat mig och sin egen församlings ledarskap för dialog. Det brukliga inom vår rörelse är att ledare möts och låter järn ge skärpa åt järn".

Per Evert skriver i en ledare i Världen idag "
Peter Halldorf gör dock en bristfällig analys i tidningen Dagen. Han menar att Knutby byggdes på en alltför fundamentalistisk läsning av Bibeln, och att pingströrelsen därför måste ta starkare avstånd från en sådan bibelsyn. Visst kan en förenklad fundamentalism behöva korrigeras och ersättas av en mognare evangelikal hållning, men det måste ändå betonas att den största utmaningen för svensk kristenhet knappast är en naiv innantilläsning, utan snarare en liberal grundsyn som avvisar Bibelns relevans och gudomliga tilltal".
 
Samuel Teglund skriver en artikel i Världen idag. Han refererr till Jack-Tommy Ardenfors: "Han menar att Halldorf är direkt oförskämd när han kopplar bokstavlig bibelläsning till tragedin i Knutby och när han försöker länka pingströrelsen som helhet till skeendet.
Ardenfors anser att den som har minsta kännedom om Knutby vet att problemen definitivt inte handlade om att man läste Bibeln bokstavligen, skriver han".

Teglund citerar även Micael Grenholm, pastor och debattör. ”Bibeln säger … inte bokstavligen att Åsa Waldau är Kristi brud, eller att Jesus ska komma tillbaka till Knutby i Uppland, eller att pastorer utövar andliga strider genom att ha sex med vem de vill, eller att Gud vill att Helge Fossmos hustru ska dödas”
Per-Arne Imsen, pastor och författare, tycker att Halldorfs teori, att det gemensamma problemet hos dem som hamnar i obibliska läror skulle vara deras bibeltro, är märklig.

Här kan u kan läsa artiklarna i sin helhet:

Peter Halldorf:
https://www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-fundamentalism-finns-pa-fler-hall-an-i-knutby-1.1731795


Daniel Alm:
https://www.dagen.se/debatt/darfor-har-peter-halldorf-fel-om-knutby-1.1734635


Per Evert:
https://www.varldenidag.se/ledare/starkare-bibeltro-hade-hjalpt-inte-stjalpt-knutby/reptfd!XjSkWaN3Jaqd94Uc0aoiQA/


Samuel Teglund: https://www.varldenidag.se/nyheter/peter-halldorfs-knutbyteori-far-mothugg-oforskamd/reptfw!6p2aQoZUP4p34raGbLVNcQ/ 

Inga kommentarer: