9 juni 2020

UTMANINGEN 9 juni - 5 Mos 17

KAMPEN INOMBORDS

Bibelläsning: Femte Moseboken 17
Läs bibeltexten här

"Du skall skaffa bort det onda från dig"  (5 Mos 17: 7 FB)

Det här är ett kapitel som många har svårt med. Här uppmanas Guds folk att döda dem som gör ont i Herrens ögon (vers 2).

Men jag läser mycket av Israels historia i Gamla Testamentet typologiskt, det vill säga som förebilder. Historien vill lära oss något om oss själva idag och vår kamp.

Här handlar det om att utrota synden. Berättelsen kan läsas som en förebild om kampen som utspelar sig inom oss. Då vi upptäcker synden i vårt eget liv ska vi inte acceptera den och bli vän med den och låta den härja fritt i våra liv. Synden i våra liv måste utrotas, avlivas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om du inte besegrar synden i ditt liv kommer den att besegra dig. 
__________________
Innehåll:- Vers 1-7
Varning för avgudadyrkan. Utrota det onda.
- Vers 8-13
Domstolens funktion
- Vers 14-20
Förutsägelse om en kommande kung som ska bestiga tronen

Kommentar:
Det var inte tillåtet att offra ett djur som hade en defekt (vers 1). Det är också en förebild på Jesus som offrades som "ett lamm utan fel och lyte" (1 Petr 1:19). 

I kapitlet ser vi också bestämmelser för att ingen bli dömd felaktigt:
- Det behövdes två eller tre vittnen för att döma någon (vers 6)
- "Ingen ska dömas till döden efter endast ett vittnesmål" (vers 6)

- I svårare fall ska ärendet föras upp till domstolar som bestod av de levitiska prästerna och domarna (vers 8-9)

Gud uppmuntrade inte folket att välja en kung, men Han visste att folket efterhand skulle vilja ha en kung, eftersom alla andra folk hade en kung, och då var det viktigt att välja rätt person till kung.
- Kungen skulle inte skaffa många hästar för att bygga upp en stark armé (vers 16).
- Han skulle inte heller skaffa sig många hustrur för att inte "hans hjärta ska avfalla" (vers 17).
- Kungen skulle inte heller skaffa sig mycket silver och guld (vers 17).
- För att inte få ett hjärta som förhäver sig eller vika av från buden skulle kungen ha en egen kopia av Guds Ord: "Den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar" (vers 18-20).

Att läsa Bibeln varje dag är lika viktigt för oss idag. Vi kan inte veta vad Gud vill om vi inte läser hans ord. Om vi inte läser Guds Ord kommer det att vara andra saker som påverkar våra liv och våra tankar.

Till eftertanke: 
- Vad tänker du om uttrycket "Om du inte besegrar synden i ditt liv kommer den att besegra dig".

Det var viktigt att kungen läste i Guds Ord varje dag (vers 19)
- Hur viktigt är det för mig?

Inga kommentarer: