20 juni 2020

Johannes Döparens dag

- Från Kyrkoårerts texter -
Jes 42:5-9, Apg 10:37-38, Luk 1:67-80, Ps 96

Johannes Döparens dag är en av kyrkoårets äldsta helgdagar. Den har firats sedan 400-talet, ett sekel efter det man börjat fira Jesu födelse vid julen. I Luk 1:26 står det att ”Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden Nasaret”, vilket gjorde det naturligt att uppmärksamma Johannes döparen sex månader innan jul, vilket är denna helg.

Jesus förändrade världshistorien – han dog för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Genom hela gamla testamentet ser vi hur Gud förbereder för att frälsaren ska födas.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/3361887053835925/?type=3&theater

Inga kommentarer: