27 juni 2020

UTMANINGEN 27 juni - Jos 3

HERRENS UNDER

Bibelläsning: Josua 3
Läs bibeltexten här


"Och Josua sade till folket: "Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er." (Jos 3:5 FB)

Israels folk var på tröskeln till en ny tid. Guds kraft skulle utgjutas på ett nytt sätt. Herrens under skulle vara mitt ibland Guds folk.

Då kommer uppmaningen till folket att helga sig, överlåta sig, till Herren helt och fullt. Det var förberedelsen för att kunna ta emot Guds under i deras liv.

Det verkar som om Guds kraft har lättare att frigöras där det finns ett folk som är överlåtet åt Gud. Där Guds folk är helhjärtat. Där Guds folk vågar handla utifrån Guds befallningar - Där utlöses Guds kraft. Där finns det utrymme för Guds under. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er."
________________
Innehåll:

Uppmaning till ett helgat liv
Vattnet öppnar sig då prästerna sätter ner fötterna i vattnet
Övergången av Jordanfloden

Kommentar:
Herren skulle göra ännu ett under bland sitt folk. Tidigare hade Gud fört dem torrskodda genom Röda Havet. Nu stod de framför Jordanfloden. Det var den tid på året då Jordan svämmade över alla sina bräddar (vers 15). 

Folket ställde upp och var beredda. Prästerna med paktkistan stod längst fram. Gud hade sagt att vattnet som kommer uppifrån skulle skäras av i det ögonblick som prästerna satte fötterna i vattnet (vers 13). Säkerligen tyckte nog prästerna att det hade varit bättre om Gud först tog bort vattnet så kunde de gå över efteråt. Men Gud tog inte bort vattnet förrän prästerna gjorde som Gud hade sagt. Nyckeln till undret låg i att prästerna skulle ta ett steg framåt!

Det hade varit på samma sätt vid Röda Havet. Gud tog inte bort vattnet förrän Moses lyfte sin stav. Det verkar som om vår lydnad är nyckeln till Guds under. Vi skulle kunna uttrycka det så här: "Guds kraft förlöses då vi handlar som om Guds Ord är sant".

Detta gäller många av Guds löften. Du blir inte frälst förrän du i tro tar emot löftet om frälsning och med din mun bekänner Jesus som Herren (Rom 10:9)

Till eftertanke: 
- Varför ser vi så lite av Gud under idag? 
- Kan det bero på att vi inte är helgade, överlåtna till Gud (vers 5)?
- Eller kan det bero på att vi inte vågar ta steget och handla som om Guds Ord är sant?

Inga kommentarer: