22 juni 2020

UTMANINGEN 22 juni - 5 Mos 32

"HERRENS NAMN SKALL JAG FÖRKUNNA"

Bibelläsning: Femte Moseboken 32
Läs bibeltexten här

"Ty Herrens namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud"  (5 Mos 32:3 FB)

Vi närmar oss slutet av Femte Moseboken och här håller Moses sitt avskedstal. Han talar om Guds trofasthet genom åren som gått och om folkets trolöshet.

Han börjar talet med att proklamera sitt "Mission Statement", sitt livsuppdrag. Han hade tidigt bestämt sig för vad hans liv skulle gå ut på.

Moses allt överskuggande uppdrag här i livet, hans mening med livet, var att förkunna Herrens namn och att ge ära åt Gud (vers 3).

Han hade bestämt sig. Hans liv hade en mening.

Vad är ditt livsuppdrag? Varför finns du till? Att formulera en viljeinriktning med ditt liv kommer att hjälpa dig att fokusera på det du bestämt dig för och att inte slösa tid och krafter på sådant som inte tillhör ditt livsmål.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vem vill du vara? Hur ska ditt liv levas i förhållande till Gud och andra människor? Hur lyder ditt ´Mission Statement´? Formulera det, skriv ned det och kom ihåg det!
__________________
Innehåll:- Vers 1-44
Moses avskedssång. Huvuddelen av kapitlet innehåller ett långt tal som Moses framför i form av en sång.
- Vers 45-47
Moses talar till folket och uppmanar dem att ta hans förmaningar på allvar, för det är "inga tomma ord, det gäller livet" (vers 47)
- Vers 48-52
Herren talar till Moses och säger att Moses ska få se in i landet innan han dör, men Moses kommer inte att få gå in i landet.

Kommentar:
Moses sång är en beskrivning av Israels historia. Den talar om alla misstag som folket gjort och varnar för att upprepa misstagen. 

Då sången var slut talar Moses till hela Israel och uppmanar folket att lägga på minnet de ord han talat till dem, för orden som är uttalade är vittnen mot dem. Men orden är inte bara vittnen mot folket. Genom orden kan folket få ett långt liv (vers 45-47).

Kapitlet avslutas med att Gud talar om Moses död (vers 48-52). Gud för upp Moses på ett berg så att Moses får se in i löfteslandet. Moses själv skulle inte få komma in i löfteslandet. Gud hade ett annat löftesland i beredskap för Moses. Ett land som vi kommer att få skymta i slutet av Femte Mosebok.

Till eftertanke:
"Det gäller ert liv" säger Moses om de ord han talat till folket. Kristen tro är inte bara en åsikt. Det handlar om liv eller död. "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).
- Vad anser du? Talar vi tillräckligt mycket om allvaret i Guds erbjudande. Det handlar om  att välja mellan död eller liv?
- Och om vi verkligen tror att valet står mellan död och liv, borde vi inte vara lite mer ivriga att berätta för andra om Gud erbjudande om evigt liv?

Moses säger att de ord han talat är vittnen mot dem (vers 46).
Jesus talar också om Ordet som en domare över liv och död (Joh 12:47-48).
- På vilket sätt kan Ordet vara en domare över våra liv?

- Hur skulle ditt personliga ´Mission statement´ formuleras?

Inga kommentarer: