11 juni 2020

UTMANINGEN 11 juni - 5 Mos 19

FLYTTA INTE GRÄNSSTENAR

Bibelläsning: Femte Moseboken 19

Läs bibeltexten här

"Du skall inte flytta din grannes gränsstenar, som förfäderna har rest inom ditt område."  (5 Mos 19:15 FB)

En gräns kan upplevas både som ett hinder och som ett beskydd. Här möter vi en varning att flytta gränser som förfäderna satt upp.

Vi lever i en tid där moraliska och etiska gränser ifrågasätts och rivs upp. Många upplever varje gräns som en inskränkning i sin egen frihet. En gräns som var självklar för bara en generation sedan kan idag vara helt borttagen.

Någon vis man har sagt att man aldrig ska ta bort en gräns förrän man förstått varför den en gång sattes upp.

Det betyder naturligtvis inte att alla äldre gränser är rätt, men det uppmanar till en viss försiktighet då gränser ska flyttas.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka gränser är absoluta i mitt liv?
_________________
Innehåll:- Vers 1-13
Fristäderna och deras funktion
- Vers 14-21
Gränsstenar
- 15-21
Vittnen vid rättstvister

Kommentar:
Nu hade man redan intagit landet öster om Jordan och upprättat tre Fristäder där. Nu var man på väg att inta landet väster om Jordan, Löfteslandet. Också där skulle man upprätta tre Fristäder. 
Fristäderna var en plats där den som råkat döda någon av misstag kunde få en fristad till dess hans sak hade kunnat prövas rättsligt. Annars var det vanligt att släktingarna till den som hade dödats fick fria händer att döda den misstänkte enligt principen "öga för öga, tand för tand".

Gränsstenarna var upprättade av Gud själv och kunde därför inte flyttas (4 Mos 34).

Vid rättstvister var det inte nog med bara ett vittne. Varje sak skulle avgöras inför prästerna och domarna efter två eller tre vittnens ord (vers 15). Denna princip används också av Jesus i Matt 18:16.
   Om någon visade sig vittna falskt skulle ha få det straff den anklagade skulle fått (vers 18-19).


Till eftertanke:
"Vi lever i en tid där moraliska och etiska gränser ifrågasätts och rivs upp. Många upplever varje gräns som en inskränkning i sin egen frihet. En gräns som var självklar för bara en generation sedan kan idag vara helt borttagen".
- Vilka etiska "gränser" upplever du har raderats, eller är på väg att raderas ut?

En gräns eller staket kan upplevas både som ett hinder och som ett beskydd.
- Är det verkligen frihet att leva i ett gränslöst samhälle?

Inga kommentarer: