14 juni 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 41


                            DELA GUDS OMSORG

Bibelläsning: Psalm 41

"Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet"
(Ps 41:2-3 FB)

Det innebär alltid välsignelse att göra Herrens vilja. Här talas det om att dela Herrens omsorg om den som är fattig. De som lider finns ständigt i Guds tankar och han vill sträcka sig ut till dem genom de människor som lyssnar på honom.

Men även om det innebär välsignelser att göra Herrens vilja, blir vi inte besparade från allt ont i livet. Vi lever i denna världen och kan drabbas av det som händer runt oss. Dagens bibelord talar om att även på olyckans dag ska vi få uppleva Herrens närvaro, beskydd och befrielse.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Bön: Herre hjälp mig att idag ta mig an den som lider på det sätt du leder mig.

Inga kommentarer: