29 juni 2020

UTMANINGEN 29 juni - Jos 6

MURARNA FALLER

Bibelläsning: Josua 6
Läs bibeltexten här


"Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen, upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden, var och en rakt fram, och intog den." (Jos 6:20 FB)

Israels folk fick möta sitt första motstånd på väg in i det nya landet. Staden Jeriko med sina mäktiga murar. Men folket behövde inte, eller kunde inte, bryta ned de stora murarna av egen kraft. De gick inför Gud i bön och Gud bad dem bara att marschera runt staden i sju dagar, och på sjunde dagen skulle de dessutom ge upp ett härskri. Då föll murarna ned av sig själva och staden kunde intas.

Då vi vill följa Guds vilja kan vi också ibland möta hinder som kan verka övermäktiga. Hur vi än försöker lösa problemen finner vi ingen utväg. Det är helt enkelt för svårt för oss.

Då får även vi komma inför Gud och tala om för Honom att detta är för svårt för oss. Och då vi lägger problemen i Guds händer får vi bara lita på att Han kommer att hitta en utväg i sin tid. Då kan vi också få uppleva att problemen som var oöverstigliga och ointagliga bara faller ihop och blir lösta. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud har en lösning - alltid!
______________
Innehåll:
Erövringen av Jeriko.
Rahab och hennes familj räddas.

Kommentar:
I Josuas första kapitel får Josua sitt uppdrag från Herren. Samtidigt fick han besked om att han inte skulle göra det efter sitt eget huvud utan istället noggrant följa det Gud säger och inte vika av från det.

I Kapitel 5 får Josua besked om att han inte är den verklige härföraren utan att det är Gud själv. Det ser han i en syn med en man med draget svärd som säger "Jag är befälhavare för Herrens här" (Jos 5:14).

Om Josua hade samlat israeliternas militärkommando för att lägga upp en plan hur man skulle erövra Jeriko, hade de säkerligen inte kommit fram till att de skulle marschera runt Jeriko, spela basun och utbrista i ett härskri. Herren säger: "Mina tankar är inte era tankar, och era tankar är inte mina tankar" (Jes 55:8).

Då Jeriko intogs räddades skökan Rahab och hennes familj för att hon hade hängt ut det röda snöret i fönstret (Jos 2:21). 

I Matteusevangeliet framgår det att Rahab var mor till Boas och att släktträdet leder vidare till Jesus. Det går en linje genom hela historien. Lammets blod var garantin för räddning för israeliterna i Egypten. Det röda snöret var garantin för räddning då Jeriko jämnades med marken. Jesu blod är garantin för vår frälsning och förlåtelse idag.

Till eftertanke:
- Har du något exempel då Gud använder en fullständigt ologisk metod för att hans vilja ska ske? Exempel där våra "kloka" metoder inte hade lett till önskat resultat?

Läs 1 Kor 1:17-31
- Vad är dina tankar om det bibelordet?

Inga kommentarer: