25 juni 2020

UTMANINGEN 25 juni - Jos 1

VAR SÄTTER DU DIN FOT?

Bibelläsning: Josua 1
Läs bibeltexten här

"Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose." (Jos 1:3 FB)

Israels folk skulle äntligen få komma in i det utlovade landet. Guds princip för intagandet av landet var att Gud skulle ge dem varje plats där de satte sin fot. De platser där de inte satte sin fot skulle de inte få.

Principen visar tydligt principen i Guds rike. Guds rikes resurser frigörs då vi går framåt i tro och vågar sätta ned fötterna. Gud kan öppna dörrar där vi går. Men om vi inte går öppnas inga dörrar.

Nya möjligheter öppnas då vi vågar gå dit Anden leder oss. Frigörandet av Guds resurser är ett gensvar på vårt handlande.

Många frågar varför det sker så lite. Har vi kanske inte vågat gå framåt så att dörrar kunnat öppnas eller så att Gud kunnat ge oss de platser där vi sätter ned fötterna? Har vi kanske inte vågat tala med de människor som Gud velat ge oss?

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er"
__________________
Innehåll:

Josua får löften och vägledning av Gud inför intåget i det utlovade landet.

Kommentar:
Moses var nu inte längre närvarande. Den nya ledaren som skulle föra folket in i löfteslandet var Josua. Josua betyder "Herren frälser" (Jeshua på hebreiska). Josua är en förebild på Jesus och har samma namn som Jesus (Jesus är den grekiska formen av namnet Josua).

Josuas uppdrag var att se till att folket skulle få det arv som Herren hade gett till sitt folk (vers 6).

Josua får också veta att förutsättningen för att han ska lyckas med sitt uppdrag är att hålla fast vid Guds ord och inte vika av från Ordet varken till höger eller till vänster (vers 7). Josua uppmanas att tänka på Guds ord både dag och natt så att han kan hålla fast vid det och följa allt som är skrivet (vers 8). 

Rubens, Gads och halva Manasse stam hade redan fått sina arvedelar öster om Jordan och Josua påminner dem om de löften de givit om att lämna sin familj och följa med sina bröder över Jorden för att inta landet. Först då alla stammar hade fått sin del skulle de få återvända till sina egna arvedelar (vers 12-18).

Till eftertanke:
Josuas uppdrag var att vara arvskiftare. En arvskiftare är den som informerar arvtagarna om arvet och ser till att de kan ta emot arvet. Gud behöver arvskiftare i varje generation. Gud har genom Jesus gett varje människa möjligheten att bli frälst. Många människor i vår tid har inte nåtts av informationen att de är arvtagare till Guds rike. Någon måste informera arvtagarna att de har fått möjligheten till ett nytt liv, och sedan leda dem fram till mottagande av frälsningen.
- Du är kallad att vara arvskiftare. 
- Vilka människor har du kontakt med som ännu inte nåtts av budskapet att de är arvtagare till Guds rike?

Att ständigt förbli i och lyda Guds Ord, var förutsättningen för framgång.
- Hur är det med detta idag?
- Är vi ett bibelläsande folk?
- Är vi ett bibellydande folk?

Inga kommentarer: