16 juni 2020

UTMANINGEN 16 juni - 5 Mos 25

RENT MJÖL I PÅSEN

Bibelläsning: Femte Moseboken 25
Läs bibeltexten här

"Full och rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt."  (5 Mos 25:15-16 FB)

Det handlar om rättfärdighet. Det handlar om ärlighet i affärer. Gud förväntar sig att hans barn ska väga upp rätt mängd för det de ska ta betalt för.

Våra liv måste tåla att genomlysas. Vår kristna bekännelse får inte bara sitta i munnen, även om munnens bekännelse är oerhört viktig. Men vi får inte leva så att våra gärningar slår ihjäl våra ord.

Gud önskar se rättfärdighet i våra liv. I det vi tänker, i det vi säger och i det vi gör. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill leva rättfärdigt i tanke, ord och gärning.
_______________
Innehåll: - Vers 1-4
Om två män råkar i tvist...
- Vers 5-10
Svågerplikt
- Vers 11-19
Ärlighet i affärer. Rätta vikter och rätta mått.

Kommentar:
Om, efter utslag i rätten den skyldige förtjänar spöstraff, ska han få fyrtio slag, inte mer (Vers 1-3). Det var viktigt att inte ge mer än de fyrtio slagen och därför utdelades normalt 39 slag för att inte bli skyldig till att räkna fel och ge fler slag än 40. Denna regel tillämpas också i Nya Testamentet. Paulus berättar att han "fem gånger fått fyrtio minus ett slag" (2 Kor 11:24).


Regeln att inte binda för munnen på oxen som tröskar, var för att oxen inte skulle äta av säden han tröskade (vers 4). Den bilden används av Paulus då det gäller ersättning till dem som förkunnar i församlingen (1 Kor 9:9-15). Paulus påpekar också där att han för sin del inte inte utnyttjat den förmånen.

Till eftertanke: 
Paulus säger i 1 Kor 9:14 "att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet".
- Hur är förhållandet mellan avlönade och icke avlönade tjänster i den församling du tillhör? (Avlönade tjänster bygger normalt på församlingens offervillighet).

Gud önskar se rättfärdighet i våra liv. I det vi tänker, i det vi säger och i det vi gör. 
- Vi tänker ofta att det vi säger och det vi gör kan vara synd. Men på vilket sätt kan även våra tankar vara synd? 

Inga kommentarer: