19 juni 2020

UTMANINGEN 19 juni - 5 Mos 28

DE TVÅ VÄGARNA

Bibelläsning: Femte Moseboken 28
Läs bibeltexten här

"Om du lyssnar till Herrens, din Guds, röst...." (5 Mos 28:1 FB)
"Men, om du inte lyder Herrens, din Guds, röst..." (5 Mos 28:15 FB)

Två vägar målas ut. En väg till välsignelse om folket följer Guds röst, och en väg till förbannelse om folket inte följer Guds röst.

Det är samma två vägar som Jesus pekar ut i Bergspredikan (Matt 7:13-14). En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till livet. Varje människa måste själv välja vilken väg hon ska gå.

Det är samma två vägar som Jesus talar om i den vers som brukar kallas "Lilla Bibeln" (Joh 3:16).  Den ena handlar om att gå förlorad och den andra om att få evigt liv.

Det är samma vägar som Jesus talar om i liknelsen om de tio jungfrurna. Några kommer med på festen och några möts av en stängd dörr (Matt 25:1-13).

Dessa två vägar är ett huvudtema i Bibeln: "Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23).

Det kan låta hårt, men det är vi som väljer. Gud vill att alla ska bli frälsta (1 Tim 2:4). Men det är vi som väljer: "Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn" (Joh 1:12)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns två vägar. Varje människa måste välja. Hur kan jag hjälpa någon annan att välja rätt?
_______________
Innehåll:- Vers 1-14
Den välsignelse som följer om du lyssnar på Herren och följer hans bud
- Vers 15-63
Den förbannelse som följer om du inte lyssnar på Herren och följer hans bud.
- Vers 64-68
Profetia om att Israels folk ska spridas ut över hela jorden.

Kommentar:
I kapitlet finns en detaljerad profetia om judarnas framtida historia:

1) Judarna drivs bort från sitt land och blir utspridda över hela världen (vers 64). Det skedde strax efter Jesu död. Romarriket tröttnade på de ständiga upproren i Israel och drev bort judarna från Jerusalem och landet.

2) Judarna kommer bland de olika folken att möta förföljelse och lidande (vers 65-67). Historien vittnar om att profetian har slagit in. Ständigt genom historien har judarna varit utsatta för förföljelse och lidande.

Förföljelsen kulminerade under andra världskriget där judarna levde med "bävande hjärta och förtvinade ögon och en ångestfylld själ" (Vers 65) och där de skulle "sväva i största livsfara och darra både natt och dag och inte vara säker för sitt liv" (vers 66).

3) Fortsättningen på profetian kommer två kapitel senare där Gud återsamlar judarna från alla folk. Även om de fördrivna skulle vara vid himlens ända skulle Herren samla dem därifrån (5 Mos 30:3-4). Det uppfylldes 1948 då judarna kunde återvända från alla jordens hörn tillbaka till Israel.

Profetian uttalades omkring år 1400  före Kristus. Förskingringen skedde under det första århundradet efter Kristus. Återvändandet tog plats på 1900-talet. Profetian behandlar alltså ett tidsspann på 3250 år!

Det är en oerhörd precision i det profetiska ordet.

Till eftertanke: 
Talet om den dubbla utgången, himmel och helvete, är ett av de teman som det talas väldigt mycket om i Bibeln, men väldigt lite i predikstolarna i våra dagar.
- Vad tror du är orsaken att vi talar så lite om den dubbla utgången av livet?
- Anser du att det är ett viktigt budskap att förkunna idag?

Man hör ibland att det är kärlekslöst att tala om den dubbla utgången. Men om vi verkligen tror på Bibelns budskap om ett helvete, är det då inte kärlekslöst att inte tala om det för andra människor? 
- Vad tänker du om detta?

Inga kommentarer: