11 juni 2020

Varför?


I bibelläsningen UTMANINGEN börjar vi nu närma oss slutet av Moseböckerna och snart är det dags för intåget i löfteslandet (5 Mos 29).

Det var många år sedan Gud gav löftet att han skulle föra sitt folk från slaveri till ett land i överflöd som flödar av mjölk och honung (2 Mos 3:6-8). Det hade tagit längre tid än Gud hade tänkt på grund av att folket inte hade vågat tro på Guds löfte, så i stället för att vara i löfteslandet hade folket irrat omkring i öknen i fyrtio år.

Men nu var det snart dags för det stora intåget. Moses håller sitt förmaningstal till folket. Han uppmanar folket att hålla sig till Guds ord och följa dem för att ha framgång (5 Mos 29:9).

Moses ser också profetiskt in i framtiden. Han ser hur folket kommer att avvika från Guds vägar och börjar tillbe främmande gudar. Han ser att det inte bara kommer att vara framgång i det nya landet. Det kommer till och med att på sikt gå riktigt dåligt för folket. De kommer att bli fördrivna från löfteslandet. 

De omkringliggande folken kommer att fråga varför det går så dåligt för Guds folk, och svaret blir ”Därför att de övergav det förbund som Herren, deras Gud, slöt med dem när han förde dem ut ur Egyptens land" (5 Mos 29:25).

Kan man dra en parallell till tillståndet för Guds församling i Sverige idag?

Gud förde oss verkligen in i löfteslandet. Det var väckelse, det var överflödande liv. Gud mötte verkligen sitt folk med andligt överflöd i löfteslandet.

Men hur är det idag? Har det överflödande livet som en gång fanns reducerats till former och traditioner?

Jag påstår inte att det är så men jag tycker att vi alla borde ställa frågan:
- Är detta tillståndet i församlingen idag?
- Är detta tillståndet i mitt eget liv idag?
Och om det är så:
- Varför är det så?
- Hur finner vi vägen tillbaka?

/PB

Inga kommentarer: